Inkoon LNG-terminaalin satamarakenteet ovat valmiit

Inkoon satama-alueelle sijoitettavan LNG-terminaalialuksen tarvitsemat laiturirakenteet ja kiinnityspisteet on saatu valmiiksi suunnitellusti.

Satamaan tuleva LNG-terminaalialus on poikkeuksellisen suuri ja vaatii siten moninkertaiset rakennevahvuudet ja -lujuudet tavanomaiseen laivaliikenteeseen verrattuna. Suunnitelmia ja toteutusta hiottiin projektin aikana tiiviissä yhteistyössä Gasgridin ja Rambollin ammattilaisten sekä Boskalis Terramaren kumppaniverkoston kanssa. 

Terramaren työpäällikkö Marko Saarelma totesi työn valmistuttua, että tässäkin ennätysvauhdilla toteutetussa työssä pätee mottomme “tehdään mitä luvataan, kerralla kuntoon ja yhteistyöllä ”.

Terramare kiittää hienosta ja Suomen huoltovarmuudelle tärkeästä projektista tilaaja Gasgridia ja kaikkia projektin osapuolia.