Ympäristövastuuta

Näin huomioimme ympäristövastuumme ja minimoimme rasitusta luonnolle.

Terramare toimii työkohteissa ympäristönsuojelun lainsäädännön ja oman ympäristöjohtamisjärjestelmän mukaisesti noudattaen tarkasti yleisten suositusten asettamia sääntöjä ja ohjeita sekä käytännön menetelmiä.

Turvallisuus- ja ympäristöyhteistyötä

Autamme meriturvallisuuden ylläpidossa tukemalla vapaaehtoistyötä

Vesirakentajana teemme työtä saaristossa, ja joskus kaukanakin rannasta. Hätätilanteessa avun saaminen merelle on haastavaa. Tässä työssä viranomaisten apuna toimii myös vapaaehtois-järjestöjä, ja Terramare tukeekin vuosittain eri paikkakuntien meripelastusseuroja. Vuonna 2020 keräsimme työmaidemme turvallisuushavainnoista hyväntekeväisyyspotin, jonka lahjoitimme Kiviniemen Meripelastusyhdistys Ry:lle Ouluun.

Mukana tukemassa Punaisen Ristin toimintaa

Tuemme Suomen Punaista Ristiä Lounais-Suomen suuren saariston alueella, jotta seuran aluksille saadaan sairaanhoitohenkilökuntaa mukaan ja apua tarvitsevat saavat nopeasti hoitoa paikan päällä. Olemme Punaisen ristin kannatusjäsen 2021.

Terramaren alukset osana Suomen öljyntorjuntakalustoa

Terramarella on laaja valikoima erilaista vesirakennuskalustoa. Olemme varustaneet ruoppaajat ja poralautat korkealaatuisilla bioöljyillä varmistaaksemme toiminnan korkean laadun kaikissa olosuhteissa, myös vaaratilanteissa. Yhtiömme kalusto on lisäksi osa valtakunnallista öljyntorjunta- ja huoltovarmuussuunnitelmaa rantojen suojelun ja merenkulun turvaamiseksi.

Keräsimme turvallisuushavainnoista hyväntekeväisyyspotin lastenrahastolle

Vuonna 2021 keräsimme työmaillamme tehdyistä turvallisuushavainnoista hyväntekeväisyyspotin, jonka lahjoitimme UNICEFin lastenrahaston toimintaan. Tällä lahjoituksella UNICEF voi turvata muun muassa puhtaan juomaveden noin 10 000 lapselle kokonaiseksi vuodeksi, tukea noin 750 lapsen koulunkäynnin jatkumista kriisialueilla tai saada hankittua noin 1 600 elintärkeää poliorokotetta.

Pieniä merkittäviä tekoja mereltä käsin

Vaalimme luonnon koskemattomuutta

Helsingin Stansvikiin rakensimme hienon yleisen uimarannan luontoarvoja vaalien. Tärkeää projektissamme oli  herkässä ympäristössä olevien luontopolkujen ja metsien säilyminen koskemattomina. Työmaan koko toiminta käännettiin poikkeuksellisesti niin, että kaikki tapahtui meren suunnasta. Jalostettua hiekkaa Porvoosta tuotiin Bolle-kuljetuslautallamme hinaamalla kaiken kaikkiaan 70 000 m3, mikä vastaa 7 000 kuorma-auton kuormallista. Tässä hankkeessa säästyttiin paljolta melulta ja pölyltä sekä pienennettiin merkittävästi polttoainekuluja. 

Tärkeintä oli, että alueen kesäasukkaat ja kahvilassa kävijät saivat viettää leppoisia aurinkopäiviä katsellen uimarannan valmistumista.

Louhintamateriaalin fiksua hyödyntämistä

Vuosaaren laivaväylän syventämisen yhteydessä louhitaan 500 000 m3 merenpohjaa. Projektin tärkeänä tavoitteena on ollut louheen hyödyntäminen Helsingin sydämessä, Hernesaaressa, uuden asuin- ja toimistoalueen rakentamisessa. Louhe kuljetetaan meriteitse suoraan käyttökohteeseen, ja vältetään rekkaralli Helsingin kaupungin läpi. Suomessa kovaa peruskalliota riittää, ja sen louhinnasta aiheutuu vääjäämättä ääntä ympäristöön. Vuosaaressa siirsimme poraamisen veden alle, mistä olemme saaneet kiitosta Itä-Helsingin kesäasukkailta.

Osaamista ja omaa innovointia ympäristön hyväksi

Hallittua sedimenttien kuorintaa omalla innovaatiolla

Valitettavasti monissa satamissa on merenpohjaan kertynyt vuosien varrella monenlaista kiintoainesta, kuten lastausjätettä, tai mereneläville haitallisia yhdisteitä sisältäviä laivojen pohjamaaleja. Ei hätää, näitä tilanteita varten me olemme rakentaneet ympäristökauhan, jolla voi hallitusti kuoria pilaantuneet meren pohjasedimentit kerroksittain ja toimittaa ne turvallisesti maalle käsiteltäviksi. Puhtaat ruoppausmassat pyritään aina kun on mahdollista hyödyntämään tulevien satamakenttien ja laitureiden taustatäyttöihin. Tällöin sataman lähialueen maan- ja kivenottopaikoista tarvitaan mahdollisimman vähän täyttö- ja kiviainesmateriaalia pintakerrosten rakentamiseen.

Kehitystyötä ympäristöä ajatellen

Kehitämme ympäristönsuojelumenetelmiä myös itse, josta esimerkkinä saastuneiden ruoppausmassojen käsittelyprosessin kehittäminen Euroopan komission LIFE-ympäristöohjelman myöntämän rahoituksen tuella. Lisäksi kansainvälinen yhteistoimintamme Boskalis-yhtiöiden kanssa kehittää jatkuvasti vahvaa tietotaitoa monien ympäristöongelmien ratkaisuissa.

Aluksemme täyttävät kansainvälisen ISM-säännöstön vaatimukset

Terramaressa työturvallisuus ja ympäristönsuojelu ovat tärkeitä arvoja. Meriturvallisuuden varmistamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi aluksillamme on käytössä turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Järjestelmän tavoitteena on taata, että maa- ja meriorganisaatiot toimivat yhtiön johdon asettaman politiikan mukaisesti. Järjestelmä täyttää kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön (ISM) vaatimukset ja edellyttää meriturvallisuuden varmistamiseen ja ympäristön suojelemiseen liittyvän toiminnan standardoimista. Bruttovetoisuudeltaan yli 500 BL lastialusten sekä maaorganisaation järjestelmän on auditoinut Liikenne- ja viestintävirasto TRAFICOM.