Boskaliksen ydinarvot

Terramaren toimintaa ohjaavat Boskaliksen arvot

Tavoitteenamme on olla ruoppauksen ja meripalveluiden johtava asiantuntija, joka tarjoaa kaikille sidosryhmille uusia horisontteja. Viisi ydinarvoamme ohjaavat meitä eteenpäin kohti missiotamme.

 

Turvallisuus

Henkilöstömme turvallisuus on menestyksemme ytimessä. Turvallisuus on etusijalla kaikessa mitä teemme. Työturvallisuusohjelmamme NINAn päämääränä on No Injuries No Accidents (Ei vahinkoja Ei Tapaturmia) työkavereidemme, alihankkijoidemme ja toimittajiemme turvaamiseksi.

Vastuullisuus

 Olemme sitoutuneet toimimaan tinkimättömästi, rehellisesti ja oikeudenmukaisesti. Rehellisyys on menestyksen edellytys ja maineemme tärkeä kulmakivi. Yhteiskunta- ja ympäristövastuu on erottamaton osa päivittäistä toimintaamme.

Ammattimaisuus

Pyrimme parhaaseen lopputulokseen lupaamalla vain sen minkä pystymme toteuttamaan. Asiantunteva ja kokenut projektinjohtaminen, operatiivinen toiminta sekä riskien hallinta mahdollistavat tavoitteemme, joka on luovuttaa sovitussa aikataulussa ja budjetissa turvallisesti toteutettu projekti.

Tiimityö

Tekemällä työtä yhdessä luomme uusia horisontteja. Erikoisosaamista vaativan, monimutkaisen työmme haasteet ratkaisemme yhteisellä ajattelulla, ja päämääränämme on loistaa. Eri tiimien ja sidosryhmien välisellä yhteistyöllä saamme työt valmiiksi aikataulussa.

Yrittäjyys

Tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia, kilpailukykyisiä ja kestäviä ratkaisuja. Vahvaan bisnesälyymme nojaten katsomme eteenpäin ja etsimme uusia ideoita ja mahdollisuuksia. Olemme ylpeitä saadessamme luoda uusia horisontteja.