Laadukkuutta

Käytännössä hiottua ja ammattilaisten vahvistamaa.

Keskittymisemme ja osaamisemme kasvu on tehnyt meistä merirakentamisen johtavan suunnannäyttäjän niin Suomessa kuin muuallakin Pohjoismaissa. Olemme määrätietoisesti kehittäneet toimintaamme useilla osa-alueilla.

Kymmeniä vuosia standardoitua toimintaa

Bureau Veritas Certification on arvioinut Terramaren laatujärjestelmiä 90-luvulta lähtien ja todennut niiden täyttävän ISO-standardien vaatimukset. Niiden noudattaminen ja kehittäminen on yhtiössämme yksi laadunseurannan peruskivistä. Terramarella on ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 standardien mukaan sertifioidut laatu-, ympäristö-, ja turvallisuusjärjestelmät. Arviointimenettelyssä yhtiön kaikki toiminnat on auditoitu. Edellä mainitut järjestelmät on integroitu yhtiön toimintajärjestelmäksi. 

Kansainvälinen ISM-koodi Terramaren aluksille

Liikenne- ja viestintävirasto TRAFICOM on arvioinut Terramaren lastialuksia ja maa-organisaatiota koskevan turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja todennut sen täyttävän kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön (ISM) vaatimukset. Auditointien perusteella TRAFICOM on myöntänyt sertifikaatit niille Terramaren lastialuksille, joiden vetoisuus on yli 500 BL. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tarkoitus on taata henkilöiden turvallisuus merellä ja estää meriympäristölle aiheutuvat vahingot.

Pääurakoinnin pätevyystodistus kunnossa

Rakentamisen laatu RALA ry on myöntänyt Terramare Oy:lle rakennusyrityksen pätevyystodistuksen pääurakointiin mm. vesiteiden, satamien ja patojen rakentamiseen mukaan lukien näiden suunnittelun. Pätevyystodistus on myönnetty erikseen myös vesirakentamiseen merellä ja sisävesillä. 

Lupauksia ja tuloksia

Uskaltaa suositella, RALA palautteet sen kertovat

Mitattuna 2016 alkaen, RALA:n raportin tärkeintä antia on ollut sen suositteluarvio. Tällä mittarilla arvioidaan sitä kuinka tyytyväinen asiakas on meihin kokonaisuutena ollut, ja kuinka halukas hän on jatkamaan yhteistyötä tai suosittelemaan Terramarea kumppaniksi.

Oheinen arvo on Terramaren keskiarvo vuosien 2018-2023 projektien suositteluarvioista.

 

Organisoinnin ja käytännön työn arvio hyvää parempi

RALA-arvioinnissa tutkitaan eri osa-alueita, joista kaksi on toimintamme kannalta keskeistä: projektitoiminta ja projektiorganisaatio.

Oheinen arvo on Terramaren keskiarvo mitattuna vuosien 2018-2023 projekteista. Molemmilla osa-alueilla suorituksemme sijoittuu hyvän ja erittäin hyvän välille.