MERIRAKENTAMISEN ERIKOISPALVELUT

Aikataulu- ja laatuhallittua rakentamista.

Ruoppaus ja väylärakentaminen

Meriväylien ylläpito edesauttaa meriliikenteen turvallista sujumista, ja väylien kehitystyö parantaa satamien ja väylien tehokkuutta. Terramare vähentää ympäristövaikutuksia suunnittelemalla ja kehittämällä omaa tuotantoaan. Meillä on hyvä osaaminen sedimenttien käsittelystä ja ympäristörakentamisesta.

Ruoppaus ja väylärakentaminen

Satama- ja laiturirakentaminen

Erikoistuminen satamien ja laitureiden rakentamiseen on Terramaren osaamisen ydintä. Rakentamamme raskasrakenteiset laiturit toimivat satamissa kiinnittymis- ja lastauspaikkoina niin rahtialuksille kuin matkustaja-aluksillekin.

Satama- ja laiturirakentaminen

Merimerkkien asennus ja majakoiden huolto

Merimerkkien ja majakoiden asennus- ja korjaustyöt ovat meille luontevia palveluja, joita olemme tuottaneet jo vuosikymmenien ajan. Terramare pystyy toimittamaan kaikki merimerkkien asennuksiin liittyvät nosto-, paalutus-, ruoppaus-, massanvaihto- ja mittaustyöt. Käytössämme on useita uivia nostureita merellä tapahtuviin raskasnostoihin.

Tuulivoimaloiden perustusten rakentaminen eri menetelmin

Terramaren palveluihin kuuluu tuulivoimaloiden erityyppisten perustusten rakentaminen. Olemme panostaneet määrätietoisesti merituulivoimaloiden perustusten rakenneratkaisujen ja työmenetelmien kehittämiseen Pohjoismaiden vaativissa geologisissa olosuhteissa. Meillä on kokemusta niin monopile-perustusten, keinosaarten, kallio- ja gravitaatioperustusten, sekä rantaperustusten rakentamisesta.

Vedenalainen louhinta itse kehitetyllä menetelmällä

Vuosikymmenien kokemus monipuolisesta vesirakentamisesta on mahdollistanut omien työmenetelmiemme kehittämisen. Vedenalainen louhinta haastavissa olosuhteissa vaatii osaamista ja olosuhteiden tuntemista. Työkohteissa käytämme suorituskykyistä kalustoa, sekä kehittämäämme tehokasta ja turvallista, pumpattavaan räjähdysaineeseen perustuvaa louhintamenetelmää.

Ympäristörakentaminen

Ihmiset haluavat asua, työskennellä ja viettää vapaa-aikaa meriympäristöstä nauttien. Merenrantakohteiden infran rakentaminen viihtyisäksi kaupunkiympäristöksi on osa Terramaren ydinosaamista. Ympäristörakentaminen käsittää pintasedimenttien kuorintaa, meritäyttöjä, tiivistystöitä ja viihtyisien rantarakenteiden ja bulevardien tekemistä. Tiiviissä kaupunkirakenteessa toteutettaviin hankkeisiin on Terramarella työvälineet ja oikea osaaminen jotta työt saadaan tehokkaasti tehtyä ja haitalliset ympäristövaikutukset minimoitua.