TURVALLISUUSJULISTUS

NINA - Ei vahinkoja, ei tapaturmia.

Henkilöstömme on arvokkain voimavaramme, joten arvostamme turvallisuutta ennen kaikkea. Päämäärämme on: No Injuries No Accidents (Ei vahinkoja Ei tapaturmia). Tämä sisältyy yrityksemme kulttuuriin ja sen tukena ovat arvot ja säännöt. Koko henkilöstömme, mukaan lukien alihankkijamme, odotetaan ottavan nämä arvot ja säännöt sydänasiakseen.

Näin NINA rakentuu

Arvot

 • Olen vastuussa omasta turvallisuudestani
 • Otan turvallisen työskentelyn esiin muiden kanssa
 • Ryhdyn toimenpiteisiin, mikäli havaitsen vaarallista toimintaa ja tarvittaessa keskeytän työn
 • Otan vastaan palautetta turvallisuuskäyttäytymisestäni arvosta tai asemasta riippumatta
 • Teen ilmoituksen kaikista vaara- ja läheltä piti –tilanteista tiedoksi ja opiksi muille

Säännöt

 • Tee riskiarvio jokaisesta työmaasta, aluksesta tai paikasta
 • Hanki lupa työhön niitä määriteltyjä työtehtäviä varten, joihin liittyy suuri riski
 • Tee poikkeavista vaarallisista työtehtävistä vaara-analyysi
 • Tiedosta riskit ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet
 • Ole työkunnossa ja käytä vaadittavia henkilökohtaisia suojavarusteita

Roolini NINAn mukaan työntekijänä

 • Tarkasta aina oma turvallisuus, varusteet ja ympäristö
 • Varmista, että olet tietoinen työhön ja työympäristöön
  liittyvistä riskeistä ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä
 • Ilmoita työnjohtajallesi vaaratilanteista
 • Noudata aina arvoja ja sääntöjä

Roolini NINAn mukaan päällikkönä / työnjohtajana

 • Johda esimerkein turvallisesti
 • Luo organisaatioon ilmapiiri ja edellytykset, jossa
  työntekijöitä rohkaistaan tekemään työnsä turvallisesti ja
  ottamaan turvallisuus puheeksi
 • Varmista omalla vastuualueellasi arvojen ja sääntöjen yhteensopivuus

NINA-askeleet Terramarella

2010 NINA-turvallisuusjulistus
2012 Turvallisuus johtamisessa
2013 Toolbox
2014 MVR-mittaukset
2015 Asenteet kuntoon
2016 Työturvallisuushavainnot
2017 Kick-off, YES (Scan)
2018 Työsuojelun painottaminen
2020 NINA täyttää 10 vuotta
2021 Virtuaaliset johdon kierrokset
2023 NINA Expedition

NINA-ohjelman vaikutus Terramaren työturvallisuuden kehittymiseen

Työ turvallisuuden eteen tuottaa tulosta. Näemme työturvallisuuden kokonaisvaltaisesti huolehdittavana asiana, josta hyötyvät kaikki. Terramarella työskentelyn pitää olla turvallista ja asiakkaammekin haluavat toimia kumppanin kanssa, joka huolehtii velvoitteistaan. Voimmekin ylpeänä kertoa tapaturmiemme vähentyneen säännöllisesti koko ohjelman aikana, kohti tavoitettamme ei vahinkoja, ei tapaturmia.