Terramare Oy:n laskutusohje

Terramare Oy vastaanottaa laskut ensisijaisesti verkkolaskuina.

Vastaanottaja: Terramare Oy y-tunnus 0718358-3
Verkkolaskuosoite: 003707183583
Välittäjätunnus: BAWCFI22

Laskun osoitekentässä tulee aina näkyä alla oleva laskutusosoitteemme.

Terramare Oy
Ostolaskut
PL 10
00441 Helsinki

Laskulla oltava lakiin perustuvien tietojen lisäksi tilaajan antama projektinumero sekä tilaajan ja työmaan nimi. Lisäksi tulee mainita ostajan sekä toimittajan Y-tunnus.

Terramare Oy on arvonlisäverolaissa (8c §:n 1 momentti) määritelty rakentamispalveluja harjoittava elinkeinoharjoittaja.

Laskussa pitää mainita, että ostajalla on velvollisuus ilmoittaa ja maksaa arvonlisävero (käännetty verovelvollisuus). Laskuun merkitään ostajan verovelvollisuuden peruste esimerkiksi viittaamalla arvonlisäverolain (AVL) 8 c §:ään.

Laskun voi päivätä ja lähettää aikaisintaan toimituksen tultua vastaanotetuksi. Sovittu maksuaika ei myöskään ala kulua, ennen kuin lasku on toimitettu oikeassa muodossa.

Toimittajalla ei ole oikeutta siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman Terramare Oy:n suostumusta. Mahdollisesta laskujen myynnistä esim. rahoituslaitokselle tulee sopia Terramare Oy:n kanssa etukäteen. Mikäli lasku myydään eteenpäin, Terramare Oy tekee kaikki laskuhuomautukset/reklamaatiot urakoitsijalle, ei ulkoiselle laskuttajalle, esim. rahoitusyhtiölle. Urakoitsija hoitaa kaiken yhteydenpidon rahoitusyhtiöön.

Laskussa ei myöskään saa olla vaatimusta saatavan riidattomuudesta vaan koko urakka käsitellään kaikkien maksujen osalta vastaanotossa ja taloudellisessa loppuselvityksessä sopimusehtojen mukaisesti.

Lisätietoja asiasta antavat:

Lasse Myllys Puhelin 040 571 3857
Sähköpostiosoite lasse.myllys@boskalis.com

Karoliina Ritamaa Puhelin 044 373 4010
Sähköpostiosoite karoliina.ritamaa@boskalis.com