Ruoppaus ja väylärakentaminen

Ammattiliikenneväylien rakennus- ja ylläpitotyöt.

Meriväylien ylläpito edesauttaa meriliikenteen turvallista sujumista, ja väylien kehitystyö parantaa satamien ja väylien tehokkuutta. Terramare vähentää ympäristövaikutuksia suunnittelemalla ja kehittämällä omaa tuotantoaan. Meillä on hyvä osaaminen sedimenttien käsittelystä ja ympäristörakentamisesta.

Väylät kaipaavat kunnossapitoa

Meriväylien vaatima kunnossapito riippuu alueellisista olosuhteista. Erilaisten vesivirtausten mukanaan kuljettama kiintoaines sedimentoituu meren pohjaan, minkä vuoksi väylien pitäminen luvatun syvyisinä  vaatii ylläpitoruoppausta. Ajoittain merenpohjaan kertyy ympäristölle haitallista materiaalia, jonka poistaminen ympäristölle turvallisella tavalla on asiakkaalle ja meille tärkeää. 

Lue ympäristösivultamme, miten toteutamme sedimenttien kuorintaa hallitusti.

Väylien ja satamien syvennysruoppaukset 

Ammattiliikenteen kasvaessa (mm. konttialukset) myös vaatimukset väylien syväyksille ovat kasvaneet. Tehokkuuden ja kilpailukyvyn kasvattamiseksi toteutamme lukuisia syvennysruoppauksia, niin satamiin kuin väylillekin. Merirakentamisella on toki omat ympäristövaikutuksensa, mutta asialla on myös kääntöpuoli: syvemmät väylät mahdollistavat isommat konttialukset, jolloin väyläliikenteen ympäristövaikutukset käytännössä pienenevät. 

Ruoppausjätteen lajittelu ja jatkohyödyntäminen osana työtämme

Sedimentti, merenpohjaan ajautunut haitallinen jäte ja mahdolliset myrkyt – näiden kanssa olemme tottuneet toimimaan. Projekteissa suunnitellaan huolellisesti koko ruoppausprosessi sekä pohditaan ruopattavan materiaalin jatkokäyttöä. Jo ruopatessa lajittelemme meren pohjasta nostettuja massoja eri jakeisiin, tavoitteena hyödyntää käyttökelpoinen aines maantäytöissä, ja toimittaa pilaantunut massa sen vaatimiin jatkokäsittelylaitoksiin.