Valokeilassa nyt

Vaasan satama on kehittymässä, ja osa tästä kehityksestä sisältää Lassen laiturin pidennyksen

Vaasan satamaa kehitetään tulevaisuuden asettamiin vaatimuksiin

Vaasan satama sijaitsee hyvien maantie- ja rautatieyhteyksien ulottuvilla. Satamassa käsitellään polttoaineita, maataloustuotteita sekä projektilasteja. Satamasta lähtee myös matkustajaliikennettä reitillä Vaasa-Uumaja.

Tulevaisuuden lisääntyvät kuljetusmäärät edellyttävät satamakapasiteetin lisäämistä. Kasvavia rahtimääriä kuljetetaan aikaisempaa suuremmilla aluksilla, jotka vaativat leveämpiä ja syvempiä väyliä sekä pidempiä laitureita.

Uutta laituria 144 metriä

Vaasan sataman laiturikapasiteettiä lisätään pidentämällä Lassen laituria 144 metrillä ja samalla laiturialue laajenee 7 000 neliömetrin verran. Terramare on aloittanut työt kohteessa keväällä 2023 purkamalla Eteläpiirin laiturin ulkopäätä. Lassen laiturin jatko rakennetaan elementeistä, jotka liukuvaletaan loppukesän aikana. Samanaikaisesti laiturialueen perustus- ja taustakentällä sekä edustalla suoritetaan ruoppaustöitä. Laiturielementtien asennustöihin päästään tämän vuoden syksyllä. Laituritöihin kuuluvat myös laiturin päällysrakenteet sekä varusteiden asentaminen sekä laiturin taustakentän täyttötyöt. Lisäksi urakkaan kuuluu nykyisen Lassen laiturin syvennystyöt, jossa olemassa oleva eroosiolaatta poistetaan, aluetta syvennetään ja uusi eroosiolaatta valetaan.

Töiden on  määrä valmistua vuoden 2024 marraskuun loppuun mennessä.