Raahen sataman vihreä laajennus

Uusi laituri kattoi pöydän vähäpäästöisille LNG-kuivarahtialuksille osana Bothnia Bulk -projektia

Raahen Satama oli mukana EU:n tukemassa Bothnia Bulk -projektissa (2016-2020), jonka tavoitteena on kehittää energiaa säästävää ja vähäpäästöistä laivausketjua Pohjanlahdelle. Osana projektia Raahen Satama Oy halusi laajentaa syväsatama-allasta ruoppaamalla ja samalla parantaa alusliikenteen turvallisuutta Raahen satamassa. Lisäksi satamaan haluttiin LNG-bunkrauspaikka, jotta laivoja voidaan tankata nesteytetyllä maakaasulla (LNG).

Terramare suoritti Syväsataman satama-altaan laajennusruoppauksen ja rakensi uuden, 85 metriä pitkän päätylaiturin, joka sisältää 32 metriä leveän roro-peräporttirampin. Laituri toteutettiin kulmatukimuurilaiturina.

– Peräporttilaiturin ollessa kyseessä voidaan sanoa, että pikemminkin laiturin leveys on 85 metriä. Nyt alusten tulokiila on saatu niin leveäksi, että ne voivat peruuttaa laituriin, täsmentää työpäällikkö Juha Seppälä. 

Toukokuussa 2018 alkanut urakka saatiin päätökseen tammikuussa 2019. Seppälän mukaan projekti eteni suunnitelmien mukaan, joskin eteen tuli toki yhteensovittamista ja paikkoja, joissa vaadittiin erityistä varovaisuutta.

Joulukuussa 2020 Raahen Satama tiedotti, että Bothnia Bulk-projekti onnistui vähentämään ympärivuotisten merikuljetusten ympäristövaikutuksia Perämerellä. Uusien LNG:llä toimivien kuivarahtialusten hiilidioksidipäästöt ovat jopa 50 % pienemmät perinteisiin aluksiin verrattuna. Lisäksi satamatoimintojen tehostaminen on painanut päästöjä alas. 

Suomalais-ruotsalaisen projektin osapuolia olivat ESL Shipping, SSAB Europe, Raahen Voima sekä Raahen, Luulajan ja Oxelösundin satamat.