Valokeilassa nyt

Pitkäjänteisesti mukana Hernesaaren kehittämisessä

Uuden kaupunginosan esirakentamisessa hiilijalanjälki pidetään pienenä alusta loppuun

Helsingin kaupunki rakentaa uutta asuin- ja työpaikka-aluetta Hernesaareen, josta muotoutuu 2020-luvulla lähes 8 000 asukkaan merellinen kaupunginosa. Esirakentamisen kivijalkana toimivat ruoppaus- ja täyttötyöt ajoittuvat vuosille 2020–2022.

Alueella tarvittavien meritäyttöjen määrä on kokonaisuudessaan 1 200 000 kuutiometriä. Terramare suorittaa urakassa pehmeiden maiden ruoppausta sekä kuorintaruoppausta.

Uudelle asuinalueelle tehdään täyttötyöt sekä mereltä että maalta käsin, kertoo työpäällikkö Jani Vyyryläinen Terramaresta.

– Viime avovesikaudella suoritettiin hankkeen ensimmäisen vaiheen meritäyttöjä louheella Hernesaaren edustalla sekä Melkissä. Tämän ja ensi vuoden aikana valmistuu toisen vaiheen täyttötyöt louhetoimitusten mukaan, kuvailee Vyyryläinen.

Louhetta on tuotu meriteitse Vuosaaren väylähankkeelta: näin täytöissä pystytään hyödyntämään Vuosaaren meriväylän syvennyksen yhteydessä syntyvää kalliolouhetta ja pienentämään hiilijalanjälkeä.

Suunnittele fiksusti, toteuta vihreästi

Merikuljetus vähentää huomattavasti maantiekuljetuksia Etelä-Helsingin kaduilla. Kuljetus meritse proomuilla Itä-Helsingistä suoraan täytettäville alueille säästää kaupunkiympäristöä liikenteen lisäksi myös pölyltä.

Helsingin kaupungin laskelmien mukaan merikuljetus korvaa noin 55 000 kuorma-autolastia ja vähentää polttoaineen kulutusta 1,5 miljoonaa litraa. Rahansäästö on 15 miljoonaa euron luokkaa; hiilipäästöjä säästyy noin 3 200 tonnia.

– Tällaisissa projekteissa etsitään luonnollisesti synergioita, joilla on positiivisia ympäristövaikutuksia, toteaa Vyyryläinen. Urakan odotetaan olevan valmis tammikuussa 2022.

Projektin yhteydessä rakennetaan Helsingin kaupungille uusi kasuunilaituri Hernesaareen sekä tehdään täyttötöitä Jätkäsaaren ja Ruusuniemen alueilla.

Rakentaminen kuin palapelin tekoa

Terramarella on paljon kokemusta jo ennestään Hernesaaresta. Ennen kuin Hernesaareen voitiin rakentaa uusi risteilijälaituri muutama vuosi sitten, yritys teki kohteessa ympäristö- ja massanvaihtoruoppaukset sekä tasasi pohjapenkereen vuosina 2016-2017. Tasauksen jälkeen tehtiin risteilijälaiturin taustapenkereen meritäyttö: louhe kuljetettiin meritse lastialuksilla Jätkäsaaresta ja Kruunuvuoresta. Louhetta saatiin mm. Länsimetron ja Töölön parkkihallin louhintatyömailta, joten kiertotaloudelliset periaatteet toteutuivat tässäkin.

Rakennuspäällikkö Jouko Sederholm muistaa, että projektissa oli omat haasteensa: rakentaminen samalla kun viereisellä laiturilla risteilijäalusliikenne käy normaaliin malliin, vaatii melkoista tarkkuutta.

– Haastetta toi myös ympäröivän alueen stabiliteetin jatkuva seuraaminen. Päädyimme korvaamaan louheella aina pienen alueen pehmeää savimassaa kerrallaan, kuvailee Sederholm vaativan palapelin tekoa.

Ennen ruoppaus- ja louhetäyttötöitä Terramare myös toteutti Hernesaaresta Pihlajasaareen johtaneiden vedenalaisten sähkö-, tele-, vesi- ja viemäriyhteyksien poistamisen yli kahden kilometrin matkalta, sekä niiden uudelleenasennuksen.

Uusi uljas risteilijälaituri

Terramaren rakentama Hernesaaren risteilijälaituri valmistui 2018 ja pituutta sillä on komeat 313 metriä. Maailmanluokan moderni laituri pystyy ottamaan vastaan isoja, jopa 330-metrisiä loistoristeilijöitä.

Samalla uusi risteilijälaituri korvasi entisen Melkin laiturin, joka otettiin pois käytöstä vuonna 2019 satama-altaan poikki rakennettavan sillan ja uuden asuinalueen tieltä.

Terramare toteutti Melkin laiturin ja vanhan Valtamerilaituriosuuden väliin jäävän Ahdinaltaan massanvaihdon jo vuonna 2016.