Valokeilassa nyt

Mussalon sataman määrätietoinen kehittäminen jatkui

Mussalon sataman D-osan uusi laajennus toteutettiin 2021- 2023

Suomen vilkkain konttiterminaali, jonka kautta kulkee vuosittain 1,5 miljoona TEU-yksikköä sijaitsee HaminaKotkan Mussalon satamassa. Siellä käsitellään suurin osa Suomen vienti- ja transitokonteista. Mussaloon on keskitetty myös suurin osa sahatavaran, sellun ja paperin konttiviennistä maailmalle. Monipuolisessa satamassa sijaitsevat lisäksi terminaalit kuivabulkin ja nestebulkin käsittelemiseksi.

Laajennuksilla kaksi uutta laivapaikkaa

Terramare rakensi sataman länsiosan D-alueella uuden 120 metriä pitkän laiturijatkeen vuosina 2021-2022 ja vielä noin 330 metriä laituria sataman eteläpäähän vuosina 2022-2023 palvelemaan tulevaa alusliikennettä. Terramare toteutti kohteessa myös laiturirakentamisen vaatimat vesirakennustyöt.

Terramare ja HaminaKotka Satama solmivat laituriurakkasopimuksen heinäkuun lopulla 2021 ja työt päästiin aloittamaan syyskuun aikana.

Mukana tiiviisti jo laajennuksen ensimmäisessä vaiheessa

Terramare toteutti vuosien 2018-2019 aikana D-osan ensimmäisen vaiheen laajennuksen sisältäen 261 metriä pitkän laiturin sekä Suomen oloissa massiivisen, 620 metriä pitkän aallonmurtajan. Lisäksi Terramare syvensi alueen laajan satama-altaan ruoppaamalla ja vedenalaisella louhinnalla.

– Oli hienoa olla jälleen mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tätä merkittävää investointia sataman tulevaisuuden toimintoihin, hehkutti työpäällikkö Jani Vyyryläinen.

Terramaren monipuolisia vesirakennusprojekteja kuten ruoppaus- ja väylätöitä sekä laituri- ja satamarakentamista toteuttavat alansa huippuammattilaiset. Terramarella on kokemusta monipuolisten vesirakennusprojektien toteuttamisesta jo yli 80 vuotta Pohjoismaissa ja Baltian maissa.