Mussalon ja Haminan satamat laajensivat

Mussalon sataman länsiosan uusi D-alue vauhdittaa UPM:n sellun matkaa maailmalle

Kun UPM alkoi haaveilla uudesta selluterminaalista Kymenlaaksoon, HaminaKotka Satama Oy otti ideasta kopin. Kaikkiaan 20 hehtaarin laajennus toteutettiin Mussalon sataman länsipuolelle.

Terramare oli tiiviisti mukana sataman D-osan ensimmäisen vaiheen laajennuksessa. Terramaren urakkaan kuului uuden 261 metriä pitkän laiturin ja 620 metriä pitkän aallonmurtajan rakentaminen. Lisäksi Terramaren ammattilaiset syvensivät alueen laajan satama-altaan.

Työpäällikkö Jani Vyyryläinen kertoo, että urakka käynnistyi kesällä 2018 ruoppaustöillä ja vedenalaisella louhinnalla. Ruopattavia massoja oli noin 670 000 kuutiota, etupäässä moreenia.

– Kohteesta poistettiin kaikkiaan 250 000 kuutiota kalliota.

Vaikuttava aallonmurtaja

Vedenalaisesta louhinnasta saatua louhetta käytettiin aallonmurtajaan, jonka työt käynnistyivät ruoppauksen rinnalla.

Vyyryläinen kuvailee aallonmurtajaa Suomen oloissa harvinaisen massiiviseksi:

– Aallonmurtajaan tehtiin viiden tonnin painoinen kiviverhous, joka kattaa kaikkiaan 25 000 neliötä. Korkeutta aallonmurtajalle tuli parhaimmillaan lähes kolmekymmentä metriä.

Kokonaisuudessaan urakka saatiin maaliin lokakuussa 2019.

Sataman mittava päivitystyö parantaa teollisuuden kilpailukykyä kansallisella tasolla asti: onnistuneen projektin myötä UPM voi keskittää Kaukaan ja Kymin sellutehtaiden meriliikenteen Mussalon sataman kautta erittäin tehokkaasti.

– Sellua saadaan paljon helpommin maailmalle, toteaa Vyyryläinen.

Tuplalaituritoimitus Haminaan jo aiemmin

Terramare on HaminaKotka Satama Oy:lle jo tuttu yhteistyökumppani. Vuosina 2016-2018 Terramare toteutti Haminan satamalle kaksikin laituriprojektia: PK3- ja jokilaivalaituriurakat työpäällikkö Marko Saarelman johdolla. Kyseessä oli satamalle merkittävä sopimus isojen moduulien vastaanottamisesta, kasaamisesta ja kuljettamisesta edelleen Kazakstaniin. 

Ensiksi toteutettiin Palokankaan PK3-vastaanottolaiturin vahvistaminen ja pidentäminen 140 metriin urakassa, joka valmistui lokakuussa 2017. Saman vuoden toukokuussa aloitetulle uudelle jokilaivalaiturille tuli mittaa 123 metriä, tihtaali mukaan lukien, ja se valmistui huhtikuussa 2018. Urakat pitivät sisällään ruoppauksen, maan- ja merenpuoleisen paalutuksen, betoni- ja pintatyöt sekä laiturien varusteasennukset.