Työntekijähaastattelu Mikko Mertaniemi

Kehittäminen innostaa Mikkoa edelleen työssään

Aloitin Terramaressa toukokuussa 1998. Olin ollut pari vuotta vastaavassa työtehtävässä eräässä pienemmässä ruoppausyrityksessä. Terramare oli jo silloin selvä markkinajohtaja ruoppausalalla kaikkialla Pohjoismaissa, ja sillä oli todella houkutteleva maine työnantajana. Lisäksi minua kiinnostivat jo tuolloin työmahdollisuudet kansainvälisessä työyhteisössä. Kokkolan työmaalla oli työmaapäällikkönä legendaarinen Jarmo Lind. Soitin hänelle ja kysyin mahdollisuutta päästä Terramarelle töihin. Kokkolan työmaa oli yksi merkittävimpiä koko Terramaren historiassa. Työmaan erityispiirteistä johtuen siellä käytettiin kauko-ohjattavia proomuja ja ruoppaajaa. Pääsin töihin, ja aloitin Kahmari 1:lla nuorempana operaattorina, kokeneen ruoppamies Manu Rönkön tuurikaverina. Myöhemmin olen ymmärtänyt hänen vahvuutensa nuoren ja kokemattoman ihmisen työkaverina ja mentorina. Olin onnekas siinä tilanteessa.

Tällä hetkellä toimin ruoppaajan päällikkönä. Työtehtäviini kuuluu ruoppaajan operatiivisen toiminnan johtaminen sekä aluskoordinointi. Ruoppaaja tekee töitä 24/7, ja osaltani pidän huolen siitä, että työt etenevät myös yöaikaan. Olen tiiviisti yhteydessä muihin aluksiin ja projektin johtoon tuotantoon liittyvissä asioissa. Alusten kunnossapitoon liittyvissä asioissa toimin yhdessä kalustokeskuksen huoltoinsinöörien kanssa. Työhöni kuuluu olennaisesti aluksen toiminnan raportointi projektille ja kalustokeskukselle.

Kuten mainittua, aloitin nuorempana operaattorina kahmariruoppaajalla. Muutaman ensimmäisen vuoden olin kokeneemman operaattorin työparina useilla eri aluksilla. Osaamisen lisääntyessä sain lisää vastuuta sekä uusia ihmisiä työpareikseni. Vuonna 2009 minulta kysyttiin kiinnostusta ryhtyä työnjohtajaksi. Toimin aluksi työnjohtoharjoittelijana ja pian työnjohtajana ruoppaajalla. Kokemuksen karttuessa olen päässyt erilaisiin työtehtäviin myös projektiorganisaatiossa. Viime vuosina olen siirtynyt kansainvälisempiin työtehtäviin, ja nyt toimin emoyhtiön aluksilla ruoppaajan päällikkönä kansainvälisessä työyhteisössä.

Työssäni on tärkeää kaluston ja sen toiminnan tekninen tunteminen. Kaluston tehokas toiminta vaatii tietämystä ja osaamista sen käyttäjiltä. Toimin yhtenä osana huippuammattilaisista koostuvaa tiimiä. Aluksellamme työskentelee maanrakennuskoneen kuljettajia, asentajia, hitsareita sekä merenkulun ammattilaisia. Minun roolini on huolehtia kokonaisuudesta sekä mahdollistaa ja varmistaa miehistön sujuva työ. Raportoinnin ja alushallinnan työvälineinä käytän päivittäin tietokonetta ja mobiililaitteiden eri sovelluksia. Työkielenä on englanti, mutta myös muut kielet kuten ruotsi, hollanti ja venäjä, ovat säännöllisesti mukana päivittäisessä kommunikoinnissa.

Armeijan jälkeen lähdin opiskelemaan maarakennuskoneenkuljettajaksi. Opiskeluun liittyi työharjoittelujakso, johon liittyen minulta kysyttiin kiinnostusta lähteä harjoitteluun ruoppaajalle. Kyselin hieman lisää alasta ja erilaisista koneista –  ja erityisesti kiinnostukseni herättivät isot koneet sekä erikoinen työympäristö. Työharjoittelun jälkeen kysyin mahdollisuutta jatkaa töissä ko. yrityksessä.

Terramare on mahdollistanut etenemisen urallani. Olen päässyt työskentelemään lukuisissa eri maissa ja kymmenissä eri projekteissa. Näissä olen tehnyt töitä huippuammattilaisten kanssa. Koen vieläkin isot koneet mielenkiintoiseksi. Ruoppaajalla koneet ovat sellaista kokoluokkaa, mitä ei muissa ympäristöissä näe. Asioiden kehittäminen ja uuden oppiminen on aina ollut intohimoni. Kalustoa kehitettäessä pääsen toteuttamaan itseäni päivittäin.

Uusien toimintamallien kehittäminen ja niiden vaikutukset tekevät päivittäisestä työstäni mielenkiintoisen ja kannustavan.

Ruoppaajalla töitä tehdään periodeissa. Periodityö mahdollistaa työn vastapainoksi pitkät vapaat. Tämä luo paljon mahdollisuuksia mm. perheen kanssa vietettyyn aikaan ja vapaa-ajan käyttöön.

Työpäiväni alkaa aamulla tyypillisesti puoli seitsemän. Teemme töitä 12 tunnin vuoroissa. Työpäivääni kuuluu säännöllisesti toistuvia tehtäviä, mutta työni on kuitenkin hyvin vaihtelevaa ja jokainen päivä on erilainen. Voin myös itse vaikuttaa paljolti siihen millaiseksi päiväni muodostuu. Olen aina harrastanut aktiivisesti liikuntaa ja käytän päivittäisiin työmatkoihin polkupyörää aina kun se on mahdollista. Iltaisin ehtii myös vielä hyvin tekemään jotain itselle mieleistä. Terramare kannustaa työntekijöitään liikkumaan usein eri tavoin.

Kun yli kaksikymmentä vuotta sitten aloitin nuorena ja innokkaana kaivinkonekuskina, en vielä tiennyt mitä kaikkea pääsen kokemaan. Odotuksia oli paljon, ja huomasin päässeeni huippuporukkaan. Terramare on kehittänyt koko alaa huimasti ja ollut aina suunnannäyttäjä vesirakennusalalla. Nyt monta kokemusta rikkaampana, ja edelleen yhtä innostuneena, voin todeta että Terramare on osoittautunut maineensa veroiseksi työnantajaksi.