Valokeilassa nyt

Vuosaari tuplaa tehoja

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syvennysprojekti kaksinkertaistaa rahtialusten lastikapasiteetin

Vuosaaren meriväylä ja satama-allas syvennetään vastaamaan kehittyvän laivaliikenteen kuljetusvaatimuksia. Työ alkoi toukokuussa 2020 ja uusi väylä otetaan käyttöön vuoden 2021 lopussa. Vuosaaren syvennysprojekti on Väyläviraston, Helsingin Satama Oy:n ja Helsingin kaupungin yhteishanke.

Terramare syventää Vuosaaren sataman meriväylän ja satama-altaan 11 metristä 13 metrin kulkusyvyyteen. Ruopattavaa savi- ja moreenimaata on noin miljoona kuutiota, ja vedenalaista kalliota louhitaan noin puoli miljoonaa kuutiota, kertoo työpäällikkö Jani Vyyryläinen.

– Projekti on siinä mielessä haastava, että kohteessa on paljon meriliikennettä ja eri osapuolia. Pidämme tiiviisti liikennepalavereita, jotta tieto saadaan kulkemaan siitä mitä tapahtuu ja missä, Vyyryläinen kuvailee ja muistuttaa, että turvallisuus on koko projektin ykkösasia.

Louhe hyötykäyttöön

Urakassa pehmeät maamassat läjitetään avomerellä olevalle meriläjitysalueelle, ja louhe kuljetetaan proomuilla meritse käytettäväksi meritäyttöihin uuden Hernesaaren rakentamisessa. Toinen louheen loppusijoituspaikka on Ruusuniemi.  

– Louheen merikuljetukset tuovat paitsi kustannussäästöjä, myös vähentävät melu- ja liikennehaittoja kaupunkialueella, toteaa Vyyryläinen.

Uudistettu, syvempi väylä ja satama-allas auttavat Vuosaaren satamaa vastaamaan kasvavien aluskokojen asettamaan haasteeseen. Osalla konttialuksista lastikapasiteetti voidaan lähes kaksinkertaistaa, mikä taas tuo säästöjä kuljetuskustannuksiin ja vähentää alusliikenteen ympäristövaikutuksia.

Vyyryläisen mukaan projekti edustaa Terramaren ydinosaamista, mutta sisältää myös omanlaisiaan mausteita: esimerkiksi paikallinen piensatama ja voimalaitosten merivedenottoaukot on otettava huomioon urakan eri vaiheissa. Ja löytyypä merenpohjasta vielä vanhan peräportin purkujäänteetkin, jotka odottavat poistamistaan.

Langat tiukasti omissa näpeissä

– Koordinointia tarvitaan varsin laajalla alueella, sillä parhaimmillaan operoimme merellä, 20 kilometrin päässä rannasta. 

Osana ruoppaus- ja louhintatöitä tehdään turvalaitteiden siirtoja satama-altaassa sekä väyläalueella.