Valokeilassa nyt

Kemin alue saa uutta virtaa jättisellutehdasinvestoinnista

Entistä syvempi meriväylä Suomen pohjoisimpaan satamaan

Kemin satamat ovat monipuolisia vienti- ja tuontisatamia, jotka ovat nopeimpia reittejä pohjoiseen Skandinaviaan ja Venäjälle. Kemin satamasta on myös säännöllinen yhteys valtamerilinjoille kaikkialle maailmaan.

Kemin Ajoksen väylän syventämishanke tähtää pohjoisen alueen metsä-ja kaivosteollisuuden kuljetustarpeiden tehokkaampaan palveluun. Alkuvuodesta 2021 Metsä Fibre teki päätöksen 1,6 miljardia euroa maksavan biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin, joka on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Samalla valtio teki merkittävät päätökset infrahankkeista sellutehtaan raide-ja tieyhteyksien sekä Kemin Ajoksen väylän parantamiseksi. Tehdas käynnistettiin loppuvuodesta 2023.

Ruoppaustyöt alkoivat Kemin Ajoksen meriväylällä

Kohteen työpäällikkö Sami Soikkeli kertoi, että Kemin Ajoksen meriväylää syvennettiin nykyisestä 10 metristä 12 metriin palvelemaan satamaan tulevia isompia aluksia. Hankkeessa toteutimme ruoppaus- ja läjitystöiden lisäksi väylän turvalaitteiden asennukset. Väylältä ruopattiin pois noin miljoona kuutiota massaa.

Ruoppauskohteet kaukana avomerellä

Väylän syvennystyössä ahkeroi useita aluksiamme kuten kuokkakauharuoppaajia, proomuja, hinaajia, haraus-, mittaus- ja vuoronvaihtoaluksia. Projektin käynnistyttyä vuoden 2022 kesäkuun alussa Perämeren pohjoisimpaan satamaan saapui ensimmäistä kertaa hollantilaisen emoyhtiömme kuokkakauharuoppaaja vahvistamaan ruoppaustiimiämme. Veitsiluodon satama toimi alustemme tukikohtana.

– Itämeren jäätyminen alkaa Perämeren pohjoisosista, joten ruoppauskausi pohjoisessa jää yleensä lyhyemmäksi verrattuna Suomen eteläisempien rannikoiden ruoppauskauteen. Ruoppauskauden lyhyydestä johtuen työmaalla tehtiin töitä kesäkausina ympäri vuorokauden, totesi Sami Soikkeli.

Ruoppaustyöt valmistuivat elokuun aikana 2023.