Merimerkit viitoittavat tuliterää väylää

Oulun uudelle meriväylälle asennettiin kahdeksan kiinteää merimerkkiä

Oulun seudulla haluttiin vastata kasvaneisiin aluskokoihin ottamalla käyttöön uusi, syvempi meriväylä. Terramare toteutti kaikkiaan kahdeksan kiinteän merimerkin asennuksen uudelle väylälle. Kiinteiden merimerkkien myötä väylää on mahdollista käyttää ympäri vuoden, eikä väliaikaisia merimerkkejä tarvitse asentaa ollenkaan.

Vuonna 2018 valmistunut meriväylä on noin 90 kilometriä pitkä ja sen kulkusyvyys on 12,5 metriä. Väylä kulkee pääosin luonnonsyvää linjausta pitkin.

Työpäällikkö Sami Soikkeli kertoo, että uudet merimerkit asennettiin avomerelle 35-64 kilometrin etäisyydelle Oulun satamasta. Työt käynnistyivät toukokuussa 2020.

– Merkkien kohdalla meren syvyys vaihteli noin 9 metristä 18 metriin. Työ avomerellä on haastavaa tällaisissa kohteissa, joissa työjärjestystä ei voi valita.

Urakassa suoritettiin kolmen merimerkin perustuksen osalta massanvaihto, jossa ruopattiin noin 16 000 kuutiota pehmeää maa-ainesta. 

– Tilalle asennettiin noin 50 000 kuutiota louhetta, joka syvätiivistettiin kerroksissa, Soikkeli kertoo. Materiaali kuljetettiin lastialuksilla Terra 1 ja Terra 2.

Hollannin vahvistus näytti kyntensä

Juuri ennen paalutusta tehtiin pehmitysporausta ja pehmitysräjäytyksiä lohkareiden rikkomiseksi ja perusmaan pehmittämiseksi.

– Merkkien kohdalla suoritettu räjäytys rikkoi kivet ja pehmitti merenpohjan moreenia, kuvailee Soikkeli.

Asennetuilla paaluilla on pituutta 28-41 metriä ja painoa 91-207 tonnia. Paalutukset tehtiin uivalla nosturilla Taklift 4:llä, joka saapui Alankomaista asti erikoiskeikalle.

– Paalutusta varten olimme kehittäneet uudenlaisen työmenetelmän, joka mahdollisti ison paalun asentamisen vain yhden nosturin voimin, kertoo Soikkeli. Paalutuksen jälkeen paalut täytettiin hiekalla ja tehtiin loput asennustyöt.

Viimeistelyasennuksiin kuuluivat jääkartioiden asentaminen, paalun yläosien ja jääkartioiden betonointi ja yläosan asentaminen paalun päähän.

Merimerkkioktetti luovutettiin Väylävirastolle lokakuussa.