Terramaren toimintaperiaatteet

Terramaren toimintaperiaatteissa selkeytyvät ja täsmentyvät yhtiössämme jo pitkään vaalitut käytännön arvot ja asenteet.

  Toimintaperiaatteemme ovat:
   1.  TEHDÄÄN MITÄ LUVATAAN
   2.  KERRALLA KUNTOON
   3.  YHTEISTYÖLLÄ

Toimintaperiaatteemme ohjaavat päivittäistä toimintaamme, päätöksentekoa ja tapaamme hoitaa asioita luotettavasti, vastuullisesti ja laadukkaasti kaikilla osa-alueilla.

 1. TEHDÄÄN MITÄ LUVATAAN

Terramaren työntekijä on sanojensa mittainen
Asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja työtoverimme tietävät, että me terramarelaiset keskustelemme asioista avoimesti ja rehellisesti, ja että olemme aina sanojemme mittaisia. Me lupaamme tehdä sen, mitä todella voimme toteuttaa ja toteutamme, mitä lupaamme niin toimenpiteissä, laadussa, kuin aikataulussa. Lupausten pitäminen ja rehellisyys ovat toimintamme peruslähtökohtia. Ne ovat luoneet vankan pohjan sille luottamukselle, jolla Terramare on menestynyt ja kehittynyt vesirakennusalan suunnannäyttäjäksi.

 

2. KERRALLA KUNTOON

Terramare tunnetaan osaavista ja aikaansaavista ammattilaisistaan
Yhtiömme perusta on koulutettu, motivoitunut ja vastuullisesti toimiva henkilöstö, joka toteuttaa työt suoraselkäisesti ja ammattitaitoisesti kerralla kuntoon.
Erikoisosaamisemme, asiantunteva suunnittelumme ja turvalliset toimintatapamme takaavat tehokkaan, mielekkään ja palkitsevan toiminnan.
Hyvällä motivaatiolla ja toimintavarmuudella saavutamme laadukkaasti kerralla kuntoon toteutetun lopputuloksen, josta sekä asiakkaamme että me terramarelaiset voimme olla reilusti ylpeitä.

 

3. YHTEISTYÖLLÄ

Toimiva yhteistyö on onnistumisen elinehto
Vaalimme avointa ja motivoivaa työympäristöä, jossa edetään yhdessä yhteisen suunnitelman ja tavoitteen mukaisesti jokaisen työpanosta huomioiden ja arvostaen. Yhteistyömme perustuu johdonmukaisuuteen, luottamukseen ja vuorovaikutukseen, jossa osallistuminen, tiedonkulku ja tuen saanti ovat oleellisia tekijöitä. Toimiva yhteistyö edellyttää kaikkien aktiivista panostusta. Osaamme kuunnella ja kysyä, sopia asioista, jakaa vastuuta, pyytää apua ja antaa sitä toisille.