Boskalis corporate news

For more global Boskalis news, visit our corporate website.

To corporate website

60 miljoonan euron sopimus Norvikin sataman laituriurakasta


Tukholman satama rakennuttaa merkittävää kokoluokkaa olevan Norvikin sataman Norvikuddeniin, joka sijaitsee noin 60 km Tukholmasta etelään. Uuden kontti-, roro- ja jakelusataman yhteyteen rakennetaan myös 60 hehtaarin laajuinen NCC Norvik logistiikka- ja yrityspuisto. Valmistuttuaan satama käsittää kaikkiaan 44 hehtaarin alueen.

Tukholman Norvikin satama vastaa nykyaikaisten rahtialusten tarpeisiin syvemmillä väylillä, pitemmillä laitureilla, suuremmilla terminaaleilla ja tehokkailla kuljetusratkaisuilla. Satamaan rakennetaan kaikkiaan seitsemän laituripaikkaa.

Terramaren ja Boskaliksen laituriurakka sisältää sekä tukimuurielementein että porapaalutuksin perustettavia laituriosuuksia. Laituripaikkojen yhteispituudeksi tulee noin 1 400 metriä. Rakennettavien laitureiden syvyydet vaihtelevat välillä 10,5 ja 16,5 metriä. Suurin vesisyvyys mahdollistaa Itämeren suurimpien rahtialusten asioinnin.

Laituriurakkaa edelsi niin ikään Terramaren ja Boskaliksen yhteistyössä toteuttamat laajat ruoppaukset, vedenalaiset louhinnat sekä täyttö- ja tiivistystyöt, jotka valmistuivat maaliskuussa 2017. Ruoppausmäärät olivat tuolloin 690 000 m3. Kalliota louhittiin veden pinnan ylä- ja alapuolelta tulevaa laiturilinjaa varten yhteensä noin 200 000 m3.

 

TERRAMARE OY


Lisätietoja: Hannu Tomperi, toimitusjohtaja, puh. 040 517 6214