Terramare Tänään - 02 - Talvi 2016-2017


 - Toimitusjohtajan palsta
 - Henkilökunnan kuulumisia: Terramaren varatoimitusjohtaja Hannu Tomperi
 - Asiakkaan kuulumisia: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen saaristoliikenteen 
   hankinnan asiantuntija Tapani Jaakkola
 - Lillmälön ja Prostvikin lauttasatamien muutos- ja parannushanke |
   Lataavat lauttasatamat uudelle hybridialukselle
 - Hernesaaren esirakennustyöt | Massiivinen meritäyttö Helsingin Hernesaaren 
   risteilijälaiturille
 - Uutiset: Terramare tänään -lehden päätoimittajuus Nina Kesselille
 - Terramaren työmaat