Terramare Tänään - 02 - Talvi 2013-2014


 - Toimitusjohtajan palsta
 - Tornion kaupungin teknisen johtajan Markus Kannalan kuulumisia
 - Tornionjoen tulvasuojeluruoppauksen ensimmäinen vuosi
 - Yara Suomi Oy:n laiturien syvennys- ja vahvistustyöt
 - Kapellskärin matkustaja- ja rahtisatama laajenee
 - Terramaren työmaat