Mediapankin käyttöohjeet

Tervetuloa Terramare Oy:n mediapankkiin! Käyttämällä mediapankkiamme sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä mediapankkia. Tiettyjä sivustoja tai sivuston osia saattavat koskea myös lisäehdot.

Käyttöoikeudet
Terramare Oy myöntää sinulle tässä dokumentissa lueteltujen ehtojen sekä kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säädösten mukaisen oikeuden tarkastella ja ladata mediapankissa olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen, että käyttäjänä säilytät kaikki alkuperäisen aineiston sisältämät tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissasi kopioissa.

Vastuut
Terramaren mediapankki ja sen sisältö on Terramaren sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. Terramare  tekee parhaansa, että mediapankin sisältö olisi virheetöntä. Terramare ei kuitenkaan anna mitään takuita mediapankin sisällön oikeellisuudesta tai luotettavuudesta eikä sivuston keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta ja virheettömästä toiminnasta.

Mediapankin voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille ja ylläpitämille sivuille tai sovellukseen, tällaisen viittauksen todetaan olevan yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettu palvelu. Terramare ei sitoudu mihinkään tällaisesta sivusta, sovelluksesta, sen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta johtuvaan vastuuseen. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sovelletaan niissä kyseisen sivuston omia käyttöehtoja.