Ympäristö

Terramare panostaa ympäristövastuuseen

Terramare toimii työkohteissa ympäristönsuojelun lainsäädännön, oman ympäristöjohtamisjärjestelmän ja yleisten suositusten asettamia sääntöjä, ohjeita sekä käytännön menetelmiä tarkasti noudattaen.

 
Ympäristönsuojelumenetelmien kehitystyö

Kehitämme myös itse omia ympäristönsuojelumenetelmiä, joista esimerkkinä saastuneiden ruoppausmassojen käsittelyprosessin kehittäminen Euroopan komission myöntämällä Life Ympäristö –rahoituksella. Lisäksi kansainvälinen yhteistoimintamme Boskalis –yhtiöiden kanssa kehittää jatkuvasti vahvaa tietotaitoa monien ympäristöongelmien ratkaisuissa.

> EU-LIFE (LINKKI OSOITTEESEEN: http://projektit.ramboll.fi/life/stable/)

 

Ympäristörakentaminen

Ympäristönsuojelu korostuu erityisesti Terramaren ympäristörakennus ja –ruoppauskohteissa. Näissä työkohteissa myös läjitys- ja jälkikäsittelytoimenpiteet kuuluvat oleellisesti toimintaamme. Erilaisilla teknisillä innovaatioillamme ruoppauskalustoomme sekä toimintamenetelmiimme saavutamme erinomaisia tuloksia vaativimmissakin ja vaarallisiakin maa-aineksia sisältävissä kohteissa.


Melu ja tärinä

Työmailla noudatetaan huolellisesti lainsäädäntöä sekä ympäristön asettamia sääntöjä, ohjeita sekä käytännön menetelmiä melun ja tärinän osalta. Lähialuetta tiedotetaan rakennustoimenpiteistä ja aluetta valvotaan reaaliaikaisin mittauksin.

 

Kalusto ja ympäristö

Terramare huolehtii kalustonsa ja lastialustensa turvallisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. TraFi on arvioinut yli 500 BRT kantavat lastialuksiamme koskevan turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja todennut sen täyttävän kansainvälisen ISM-koodin vaatimukset. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tarkoitus on taata aluksen turvallinen toiminta ja ehkäistä ympäristön pilaantuminen. Terramaren kattava käytännön kokemus, seuranta ja kehitystyö takaavat hyvät näkymät ratkaista myös tulevaisuuden asettamia haasteita.