Yhteiskuntavastuu

Terramare Oy kuuluu Boskaliksen yhteiskuntavastuutoimintaperiaatteiden piiriin. Strategiamme on suunnattu kestävän suunnittelun ja toteutuksen ratkaisuihin maailmanlaajuisesti.

Taataksemme sosiaalisesta, yhteiskunnallisesta ja ympäristönsuojelullisesta vastuullisuudestamme niin suuren osan kuin mahdollista yhteiskuntavastuutoimintaperiaatteemme keskittyvät avainalueille, joissa vaikutuksemme on suurimmillaan:

  • Sosiaalinen toimintamme pitää sisällään pääasiassa työntekijämme ja ponnistelumme edistää 
  • heidän työturvallisuuttaan, henkilökohtaisia kehittymisen mahdollisuuksia ja työhyvinvointia.
  • Yhteiskunnallinen toimintamme ilmenee paikallisten yhteisöjen avustamisena, sijoittamisena koulutukseen, tutkimuksen ja tiedon vaihtona, sponsorointina sekä lahjoituksina.
  • Ympäristönsuojelutoimintamme keskittyy tarjoamaan ’ekologisen rakentamisen’ malleja, ympäristönsuojelun asiantuntemuksen edelleen kehittämistä ja jatkuvaa tutkimus-ja kehitystyötä ympäristöystävällisten laitteiden ja menetelmien parissa.

Lisätietoja englanniksi