Laatu

ISO-mukaiset laatustandardit

Bureau Veritas Certification on arvioinut Terramaren laatujärjestelmiä 90-luvulta lähtien ja todennut niiden täyttävän ISO-standardien vaatimukset. Niiden noudattaminen ja kehittäminen on yhtiössämme yksi laadunseurannan peruskivistä. Terramarella on sekä ISO 14001 että ISO 9001 standardien mukaan sertifioidut laatujärjestelmät. Lisäksi työturvallisuutemme täyttää OHSAS 18001 mukaiset vaatimukset. Arviointimenettelyssä yhtiön kaikki toiminnat on auditoitu. Edellä mainitut järjestelmät on integroitu yhtiön toimintajärjestelmäksi. 

 

Rakennusyrityksen pätevyystodistus

Rakentamisen laatu RALA ry on myöntänyt Terramare Oy:lle rakennusyrityksen pätevyystodistuksen pääurakointiin mm. vesiteiden, satamien ja patojen rakentamiseen mukaan lukien näiden suunnittelun. Pätevyystodistus on myönnetty erikseen myös vesirakentamiseen merellä ja sisävesillä. 

 

Kansainvälinen ISM-koodi alusten turvallisesta toiminnasta ja ympäristön suojelemisesta

TraFi on arvioinut Terramaren lastialuksia koskevan turvallisuus- ja johtamisjärjestelmän ja todennut sen täyttävän kansainvälisen ISM-koodin vaatimukset. Auditointien perusteella TraFI on myöntänyt sertifikaatit niille Terramaren lastialuksille, joiden vetoisuus on yli 500 BRT. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tarkoitus on taata aluksen turvallinen toiminta ja ehkäistä ympäristön pilaantuminen.