Ympäristörakentaminen

Ympäristörakentamiseemme kuuluvat mm. saastuneiden maamassojen ruoppaukset, läjitykset ja jälkikäsittelyt. Ympäristöhaasteet ovat projektikohtaisia ja tarvittavat ennakoivat toimenpiteet huomioidaan työmaan ympäristösuunnitelmassa. Ympäristön tilaa monitoroidaan työn aikana mm. mittaamalla veden sameutumista ja muita ympäristöön vaikuttavia tekijöitä.