Avaintiedot

Ajanjakso
2020-2021

Ruoppaustyö, Arendal, Göteborgin satama

Terramare toteuttaa Göteborgin satama-alueella kunnossapitoruoppauksen aliurakointityönä Peab Anläggning AB:lle. Rakennuttajana toimii Göteborgs Hamn AB.

 

 

 

 

 

 

 

Projektin merkitys
Göteborgin satama laajentaa Arendalin satama-aluetta vastaamaan kasvavan tavaraliikenteen tarpeisiin.

Projektin toteutus
Satama- ja väyläalueilta ruopataan pilaantuneita massoja noin 250 000 m3. Ruoppausmassat jälleen käsitellään prosessistabiloimalla ja hyödynnetään Arendalin sataman laajennukseen. Ruoppausmassojen stabiloinnin suorittaa pääurakoitsija Peab.

Urakassa käytettävää kalustoa ovat kahmariruoppaaja, lasti-alukset sekä aliurakoitsija Svensk Sjöentreprenad (SSE) AB’n kalustoa.

Työt käynnistyvät lokakuussa ja valmistuvat ensi vuonna helmikuun loppuun mennessä.