Avaintiedot

Asiakas
Helsingin Satama, Helsingin kaupunki, Väylävirasto

Ajanjakso
2020-2021

Urakoitsija
Terramare Oy

Vuosaaren sataman meriväylän ja satama-altaan syventäminen | Asiakas: Helsingin Satama, Helsingin kaupunki, Väylävirasto

Terramare toteuttaa Vuosaaren sataman meriväylän ja satama-altaan syventämisen 11 metristä 13 metrin kulkusyvyyteen. Ruopattavia savi-ja moreenimaita on 1 miljoona kuutiota ja vedenalaista kalliota louhitaan 0,2 miljoonaa kuutiota.

 

 

 

 

 

 

 

Projektin merkitys
Uuden syvemmän väylän ja satama-altaan käyttöönotolla pystytään vastaamaan kasvaneisiin aluskokokoihin. Rahtialusten lastikapasiteettia voidaan lähes kaksinkertaistaa, joka tuo säästöjä kuljetuskustannuksiin ja vähentää alusliikenteen ympäristövaikutuksia. Väylältä louhittavat massat hyödynnetään Helsingin keskustan lähellä olevaan Hernesaaren aluerakentamiseen. Louheen merikuljetukset tuovat kustannussäästöjä sekä vähentävät melu- ja liikennehaittoja kaupunkialueella.
 
Projektin toteutus
Terramare syventää Vuosaaren sataman meriväylän ja satama-altaan 11 metristä 13 kulkusyvyyteen. Urakassa ruopataan väylältä ja satama-altaasta savi- ja moreenimaita 1 miljoona kuutiota ja vedenalaista kalliota louhintaa 0,2 miljoonan kuution edestä.

Kahmariruoppaaja kaivaa  pehmeät maa-ainekset merenpohjasta lastialuksiin. Nämä pehmeät maamassat kuljetetaan proomuilla avomerellä olevalle meriläjitysalueelle, joka sijaitsee noin 18 kilometrin päässä Vuosaaresta.

Meriväylän ja satama-altaan louhintatyöt alkavat syyskuun alussa. Louhe tullaan kuljettamaan proomuilla rakennettavan Hernesaaren asuin -ja työpaikka-alueen meritäyttöihin.

Urakan ruoppaustöissä käytetään kalustona kahmariruoppajia sekä kuokkaruoppaajia, ruoppausmassojen kuljetuksessa hyödynnetään sekä itsekulkevia- sekä hinattavia proomuja ja vedenalaisessa louhinnassa poralauttakalustoamme.

Työt käynnistyivät toukokuussa ja työt on suunniteltu valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä.