Avaintiedot

Asiakas
Helsingin kaupunki

Ajanjakso
2020-2021

Urakoitsija
Terramare Oy

Hernesaaren itärannan esirakentaminen | Asiakas: Helsingin kaupunki

Terramare toteuttaa Hernesaaren itärannan esirakentamistä meritäytöillä. Meritäyttöihin käytetään Vuosaaren meriväylältä ja satama-altaasta louhittua kiviaineista. Urakkaan kuuluu myös 60 metriä pitkän kasuunilaiturin rakentaminen.

 

 

 

 

 

 

 

Projektin merkitys
Hernesaaren rakentuminen liittyy Helsingin merellisten alueiden muutosprosessiin. Alueella olevat vanhat teollisuus- ja satamakäytön ranta-alueet tullaan liittämään osaksi kantakaupunkia. Suuret telakkatoiminnan hallirakennukset puretaan ja paikalle rakennetaaan merellinen asumiseen painottuva kaupunginosa. Uusi asuinalue rakennetaan osin meritäytölle.

Projektin toteutus
Terramare suorittaa urakassa pehmeiden maiden ruoppausta sekä kuorintaruoppausta. Kuorintaruoppauksen maat kuljetetaan Hernesaaren rannassa oleviin läjitysaltaisiin jatkokäsittelyä varten. Myöhemmässä vaiheessa savimaita kuljetetaan läjitysalueille avomerelle.

Vuosaaren sataman meriväylän ja satama-altaan louhinnasta saatava kalliolouhe hyödynnetään Hernesaaren meritäyttöihin. Louhe kuljetetaan meriteitse proomuilla. Meritäytöt käynnistyvät syyskuussa 2020 ja niiden määrä on kokonaisuudessaan noin 1,2 miljoonaa kuutiometriä.

Urakan yhteydessä rakennetaan noin 60 metriä pitkä kasuunilaituri.

Ruoppaustöissä käytetään kahmariruoppaajaa sekä ruoppausmassan kuljetuksessa itsekulkevia ja hinattavia lastialuksia.

Valmistelevat työt käynnistyivät toukokuussa ja työt on suunniteltu valmistuvan vuoden 2021 aikana.