Avaintiedot

Asiakas
Väylävirasto

Ajanjakso
2020-2021

Urakoitsija
Terramare Oy

Kiinteiden merimerkkien asentaminen Oulun uudelle meriväylälle | Asiakas: Väylävirasto

Terramare toteuttaa kahdeksan kiinteän merimerkin asennuksen Oulun uudelle meriväylälle. Oulun uusi meriväylä on noin 90 kilometriä pitkä ja kulkusyvyys on 12,5 metriä. Uusi väylä kulkee pääosin luonnonsyvää linjausta pitkin.

 

 

 

 

 

 

 

Projektin merkitys
Uuden syvemmän väylän käyttöönotolla pystytään vastaamaan kasvaneisiin aluskokokoihin. Kiinteiden merimerkkien asennuksen valmistuttua, väylää on mahdollista käyttää ympäri vuoden ja ilman väliaikaisten merimerkkien asentamista.

Projektin toteutus
Terramare toteuttaa kahdeksan kiinteän merimerkin asennuksen Oulun uudelle meriväylälle. Uudet merimerkit asennetaan avomerelle 35-60 kilometrin etäisyydelle Oulun satamasta. Urakassa suoritetaan massanvaihto kolmen merimerkin perustuksen osalta. Massanvaihdoissa ruopataan  noin 30 000 m3 pehmeää maa-ainesta noin 20 metrin syvyydestä.  Tilalle asennetaan  noin 50 000 m3 louheetta, joka syvätiivistetään kerroksissa. Materiaalit kuljetetaan itsekulkevilla lastialuksilla Terra 1 ja Terra 2.

Ennen paalutusta tehdään pehmitysporausta ja pehmitysräjäytyksiä juuri ennen paalutuksen aloittamista lohkareiden rikkomiseksi ja perusmaan pehmittämiseksi. Paaluilla on pituutta 28-41 metriä ja painoa 91-207 tonnia. Paalutukset tehdään uivalla nosturilla Taklift 4:llä. Paalutuksen jälkeen paalut täytetään hiekalla, jonka jälkeen suoritetaan loput asennustyöt.

Asennustöihin kuuluvat jääkartioiden asentaminen, paalun yläosien ja jääkartioiden betonointi ja yläosan asentaminen paalun päähän. Urakan ulkopuolelle jäävät yläosaan tulevat valot ja muut laitteet.

Urakassa käytettävä kalustona on emoyhtiön uiva nosturi Taklift 4 ja Terramaren omaa kalustoa ovat poralautta Playmate, kahmariruoppaaja Meri-Pekka, itsekulkevat alukset Terra 1 ja Terra 2.

Työt käynnistyvät toukokuussa ja työt on suunniteltu toteutettavan kesän 2020 aikana.