Avaintiedot

Asiakas
Rauman Satama Oy

Ajanjakso
2019-2021

Urakoitsija
Terramare Oy

Petäjäs 4 -laajennushanke | Asiakas: Rauman Satama Oy

Terramare rakentaa Rauman satamaan uuden satamakenttäalueen. Petäjäs 4 -niminen hanke toteutetaan mereen louhetäytöllä, mikä laajentaa sataman pinta-alaa noin kuudella hehtaarilla. Laajennus toteutetaan sataman Ulko-Petäjäksen alueelle.

 

 

 

 

 

 

 

Projektin merkitys
Rauman Satama Oy:n Petäjäs 4 -laajennushanke on jatkoa aikaisemmin toteutetuille satamakenttälaajennuksille, joilla on kasvatettu sataman kenttätilaa uusille toimijoille. Aikaisemmat laajennusvaiheet ovat jo kokonaan käytössä. Rakennettava uusi satamakenttäalue on noin kuuden hehtaarin kokoinen.

Projektin toteutus
Terramaren Petäjäs 4 -laajennusurakkaan sisältyy sekä maa- että vesirakentamista. Laajennus toteutetaan mereen louhetäytöllä. Urakkaan sisältyvät myös alueen pilaantuneiden maiden ja saven ruoppaukset sekä rakennettavan ja tiivistettävän louhetäytön pinta-, viemäröinti- valaistus- ja maisemointityöt. Laajennus vaatii lisäksi väylämuutoksen merimerkkeineen.

Terramare aloitti urakan suojaamalla kohteen siltti- ja ilmakuplaverhoilla, joiden yhteispituus on 700 metriä. Alueella toteutettiin aluksi pilaantuneiden maiden ruoppaukset, jonka jälkeen aloitettiin saven ruoppaukset. Kohteesta poistetaan lähes 300 000 m3 savea 27 metrin syvyyteen asti. Ruoppauksissa käytetään Terramaren kahmariruoppaaja Kahmari 2:sta. Ruoppausmassojen kuljetuksiin käytetään Terramaren neljää hinattavaa SCG-lastialusta. Savea sisältävät ruoppausmassat kuljetetaan ja käytetään sataman edustalla sijaitsevan Järviluoto-saaren täyttötöihin.

Ruoppausten myötä aloitetaan meritäyttö, joka toteutetaan sekä meritse että maitse kuljetetulla louheella. Meritäyttöön käytettävä louhemäärä on yli 800 000 m3.

Petäjäs 4 -alueen louhetäyttöön rakennetaan eroosiosuojaus. Valmis louhetäyttö pudotustiivistetään maalta käsin ennen pinta- ja kunnallistekniikkatöitä. Uuteen satamakenttään rakennetaan myös 160 metrin betoninen meluesteseinä, jonka merenpuoleinen osuus maisemoidaan mm. tervalepän ja tyrnin taimilla. Petäjäs 4 -laajennushanke kestää noin kaksi vuotta.