Avaintiedot

Asiakas
Naantalin Satama Oy

Ajanjakso
2019-2020

Urakoitsija
Terramare Oy

Hiili- ja viljalaiturin jatke | Asiakas: Naantalin Satama Oy

Terramare toteuttaa Naantalin satamaan uuden 82 metriä pitkän ja 20 metriä leveän betonilaiturijatkeen porapaaluperusteisena. Laiturijatkeen perustukseksi asennetaan 110 porapaalua ehjään kallioon.

 

 

 

 

 

 

 

Projektin merkitys
Naantalin Satama Oy varautuu niin kutsutun hiili- ja viljalaiturinsa jatkamisella suurten Panamax-luokan rahtialusten käyntimäärien kasvuun sekä muuhun vilkastuvaan laivaliikenteeseen mm. puuhake- ja viljarahtien osalta. Hankkeen myötä laiturilinjan kokonaispituudeksi tulee noin 460 metriä. Laiturilinjalla laivataan hiilen ja viljan sekä tulevien puuhakerahtien lisäksi myös sementtiä ja suolaa.

Projektin toteutus
Terramare toteuttaa Naantalin satamaan uuden 82 metriä pitkän ja 20 metriä leveän betonilaiturijatkeen porapaaluperusteisena. Laiturijatkeen perustukseksi asennetaan kaikkiaan 110 porapaalua, joiden halkaisijat ovat 813 millimetriä. Paalut porataan ehjään kallioon Terramaren työlautoilta Paalulta ja Upilta.

Naantalin sataman laiturijatkeurakka toteutetaan alueelle tyypilliseen jyrkkään kalliorantaan. Rakennettavan laiturijatkeen ulkoreunan kohdalla, 20 metrin päässä rantaviivasta, luonnollista syvyyttä on jo 15 metriä. Rannan jyrkkyyden vuoksi laiturin ulkoreunan kohdalla pisimmät asennettavat porapaalut ovat 20-metrisiä.

Laiturijatkeen perustustöihin sisältyy siirtymälaatan sisältämä porapaaluseinä, jolla estetään maa-aineksen huuhtoutuminen mereen. Tiiviiseen ponttilukolliseen porapaaluseinään asennetaan 30-metriset ankkuritangot. Seinän valmistuttua toteutetaan laiturijatkeen taustatäyttö.

Paalutustöiden valmistuttua toteutetaan laiturijatkeen kannen betonirakenteet. Laiturin elementtipalkit ja kuorilaatat valetaan Pansiossa, josta ne kuljetetaan kohteeseen Terramaren työlautta Bolle III:lla. Elementit ja kuorilaatat asennetaan laiturin runkopalkkien päälle monitoimialus Meri-Pekan avustuksella. Elementtiasennuksen jälkeen toteutetaan laiturijatkeen kannen valu, pintatyöt ja laiturivarusteiden asennus.

Elokuussa 2019 käynnistyneen urakan on määrä valmistua vuoden 2020 toukokuun loppuun mennessä.