Avaintiedot

Asiakas
Naantalin Satama Oy

Ajanjakso
2019-2020

Urakoitsija
Terramare Oy

Hiili- ja viljalaiturin jatke | Asiakas: Naantalin Satama Oy

Terramare toteutti Naantalin satamaan uuden 82 metriä pitkän ja 20 metriä leveän betonilaiturijatkeen porapaaluperusteisena. Laiturijatkeen perustukseksi asennettiin 110 porapaalua ehjään kallioon.

 

 

 

 

 

 

 

Projektin merkitys
Naantalin Satama Oy varautuu niin kutsutun hiili- ja viljalaiturinsa jatkamisella suurten Panamax-luokan rahtialusten käyntimäärien kasvuun sekä muuhun vilkastuvaan laivaliikenteeseen mm. puuhake- ja viljarahtien osalta. Laiturilinjalla, jonka kokonaispituus on noin 460 metriä, laivataan hiilen ja viljan sekä tulevien puuhakerahtien lisäksi myös sementtiä ja suolaa.

Projektin toteutus
Terramare toteutti Naantalin satamaan uuden 82 metriä pitkän ja 20 metriä leveän betonilaiturijatkeen porapaaluperusteisena. Laiturijatkeen perustukseksi asennettiin kaikkiaan 110 porapaalua, joiden halkaisijat ovat 813 millimetriä. Paalut porattiin ehjään kallioon Terramaren työlautoilta Paalulta ja Upilta.

Naantalin sataman laiturijatkeurakka toteutettiin alueelle tyypilliseen jyrkkään kalliorantaan. Rakennettavan laiturijatkeen ulkoreunan kohdalla, 20 metrin päässä rantaviivasta, luonnollista syvyyttä on jo 15 metriä. Rannan jyrkkyyden vuoksi laiturin ulkoreunan kohdalla pisimmät asennettavat porapaalut olivat 20-metrisiä.

Laiturijatkeen perustustöihin sisältyi siirtymälaatan sisältämä porapaaluseinä, jolla estetään maa-aineksen huuhtoutuminen mereen. Tiiviiseen ponttilukolliseen porapaaluseinään asennettiin 30-metriset ankkuritangot. Seinän valmistuttua toteutettiin laiturijatkeen taustatäyttö.

Paalutustöiden valmistuttua toteutettiin laiturijatkeen kannen betonirakenteet. Laiturin elementtipalkit ja kuorilaatat valettiin Pansiossa, josta ne kuljetettiin kohteeseen Terramaren työlautta Bolle III:lla. Elementit ja kuorilaatat asennettiin laiturin runkopalkkien päälle monitoimialus Meri-Pekan avustuksella. Elementtiasennuksen jälkeen toteutettiin laiturijatkeen kannen valu, pintatyöt ja laiturivarusteiden asennus.

Elokuussa 2019 käynnistynyt urakka valmistui vuoden toukokuussa 2020.