Avaintiedot

Asiakas
Helsingin kaupunki

Ajanjakso
2019-2020

Urakoitsija
Terramare Oy

Koirasaarten ja Stansvikinrannan esirakentaminen | Asiakas: Helsingin kaupunki

Terramare toteuttaa Helsingin Koirasaarten ja Stansvikinrannan esirakentamisurakan sisältäen alueiden ruoppaukset, uuden Kruunuvuorenrannan asuinaluehankkeen mahdollistavan meritäytön ja uuden uimaranta-alueen toteutuksen.

 

 

 

 

 

 

 

KATSO VIDEO PROJEKTIN ETENEMISESTÄ

Projektin merkitys
Koirasaarten ja Stansvikinrannan alueet ovat Helsingin Kruunuvuorenrannan eteläisiä osa-alueita. Terramare toteuttaa kohteessa noin vuoden kestävän esirakennusurakan, jolla Koirasaarten aluetta laajennetaan meritäytöllä. Esirakentamisurakka mahdollistaa uuden asuinaluehankkeen toteuttamisen. Koirasaarten alueen rinnalla sijaitsevan Stansvikinrannan töillä toteutetaan uusi uimaranta-alue.

Projektin toteutus
Terramare on aloittanut Koirasaarten ja Stansvikinrannan esirakennusurakan ruoppaustöillä. Kohteessa on toteutettu sekä pilaantuneiden maiden ympäristöruoppausta että saven ruoppausta. Ruoppauksista vastaa Terramaren kahmariruoppaaja Kahmari 2. Lastialuksina toimivat Terramaren hinattavat lastialukset SCG 3, SCG 4 ja SCG 6.

Koirasaarten alueen meritäyttöön käytetään louhetta noin 900 000 m3. Urakkaan sisältyvät myös meritäyttöalueen reunapenkereitten ja eroosiosuojausten toteutukset. Meritäyttö toteutetaan maalta käsin tehokkailla Caterbillar-maansiirtoautoilla. Louhe saadaan kohteessa sijaitsevasta Helsingin kaupungin louhevarastosta. Täytön syvätiivistys tehdään maanpäällisesti pudotustiivistämällä.

Esirakentamisurakkaan sisältyvän Stansvikinrannan uimaranta-alueen työt toteutetaan mereltä käsin. Kohteen ruoppausten myötä ranta-alueeseen toteutetaan sekä hiekkatäyttö että reunapengertyöt. Hiekkatäyttöön käytetään kaikkiaan 70 000 m3 Porvoosta mereltä käsin kuljetettavaa hiekkaa. Kuljetukset toteutetaan Terramaren uivalla työlautalla Bolle VIII:lla, jonka hinaajana ja avustajana toimii monitoimialus Eija.

Koirasaarten esirakentamisurakassa otetaan huomioon alueen luonnonvaraiset kalliot, luodot ja karit, joita ei urakan aikana vahingoiteta. Myös Stansvikinrannan uimarantaa koskevissa töissä rannan puusto säilytetään vahingoittumattomina. Meren puolella urakka-alue suojataan suojaponttooniverholla. Roskat kerätään urakka-alueen rannoilta ja merestä, lajitellaan ja kuljetetaan asianmukaiseen jätteidenkäsittelyyn.

Lue lisää > Terramare Tänään -lehti 01 2019