Avaintiedot

Asiakas
Helsingin kaupunki

Ajanjakso
2019-2020

Urakoitsija
Terramare Oy

Koirasaarten ja Stansvikinrannan esirakentaminen | Asiakas: Helsingin kaupunki

Terramare toteutti Helsingin Koirasaarten ja Stansvikinrannan esirakentamisurakan sisältäen alueiden ruoppaukset, uuden Kruunuvuorenrannan asuinaluehankkeen mahdollistavan meritäytön ja uuden uimaranta-alueen toteutuksen.

 

 

 

 

 

 

 

KATSO VIDEO PROJEKTIN ETENEMISESTÄ

Projektin merkitys
Koirasaarten ja Stansvikinrannan alueet ovat Helsingin Kruunuvuorenrannan eteläisiä osa-alueita. Terramare toteutti kohteessa noin vuoden kestävän esirakennusurakan, jolla Koirasaarten aluetta laajennettiin meritäytöllä. Esirakentamisurakka mahdollistaa uuden asuinaluehankkeen toteuttamisen. Koirasaarten alueen rinnalla sijaitsevan Stansvikinrannan töillä toteutetaan uusi uimaranta-alue.

Projektin toteutus
Terramare aloitti Koirasaarten ja Stansvikinrannan esirakennusurakan ruoppaustöillä. Kohteessa toteutettiin sekä pilaantuneiden maiden ympäristöruoppausta että saven ruoppausta. Ruoppauksista vastasi Terramaren kahmariruoppaaja Kahmari 2. Lastialuksina toimivat Terramaren hinattavat lastialukset SCG 3, SCG 4 ja SCG 6.

Koirasaarten alueen meritäyttöön käytettiin louhetta noin 900 000 m3. Urakkaan sisältyivät myös meritäyttöalueen reunapenkereitten ja eroosiosuojausten toteutukset. Meritäyttö toteutettiin maalta käsin tehokkailla Caterbillar-maansiirtoautoilla. Louhe saatiin kohteessa sijaitsevasta Helsingin kaupungin louhevarastosta. Täytön syvätiivistys tehtiin maanpäällisesti pudotustiivistämällä.

Esirakentamisurakkaan sisältyvän Stansvikinrannan uimaranta-alueen työt toteutettiin mereltä käsin. Kohteen ruoppausten myötä ranta-alueeseen toteutettiin sekä hiekkatäyttö että reunapengertyöt. Hiekkatäyttöön käytettiin kaikkiaan 70 000 m3 Porvoosta mereltä käsin kuljetettua hiekkaa. Kuljetukset toteutetiin Terramaren uivalla työlautalla Bolle VIII:lla, jonka hinaajana ja avustajana toimi monitoimialus Eija.

Koirasaarten esirakentamisurakassa otettin huomioon alueen luonnonvaraiset kalliot, luodot ja karit, joita ei urakan aikana vahingoitettu. Myös Stansvikinrannan uimarantaa koskevissa töissä rannan puusto säilytettiin vahingoittumattomina. Meren puolella urakka-alue suojattiin suojaponttooniverholla. Roskat kerättiin urakka-alueen rannoilta ja merestä, lajitellaan ja kuljetettiin asianmukaiseen jätteidenkäsittelyyn.

Lue lisää > Terramare Tänään -lehti 01 2019