Avaintiedot

Asiakas
Turun Satama Oy

Ajanjakso
2018

Urakoitsija
Terramare Oy

Turun Sataman pääväylän kunnossapitotyö | Asiakas: Turun Satama Oy

Terramare on toteuttanut Turun pääväylän kunnossapitoruoppauksen sekä jääpoijujen vaihdon poijuviittoihin.

 

 

 

 

 

 

 

Kuva:Markku Alahäme 

Projektin merkitys
Turun Aurajoen virta tuo Turun pääväylälle ja satamaan kiintoaineista, joka poistetaan määräajoin. Näin varmistetaan väylän ja satama-altaan ilmoitettu virallinen kulkusyvyys ja turvallisuus.


Projektin toteutus
Terramaren toteuttama Turun pääväylän kunnossapitotyö sisälsi Rajakari-Turku väylän ja Turun sataman satama-altaan ruoppauksen sekä jääpoijujen vaihdon poijuviitoiksi.

Kunnossapitoruoppaus toteutettiin kaikkiaan 120 000 neliömetrin alueella, jossa väylän ja satama-altaan pohjasta poistettiin kiintoainesta keskimäärin 20 senttimetriä. Ruoppauskohteiden haraussyvyydet vaihtelivat −11,00 ja −8,10 metrin välillä.

Urakkaan sisältyi myös väylämerkkien uusiminen, jossa vanhat teräksiset jääpoijut vaihdettiin uusiin muovisiin poijuviittoihin. Urakassa uusittiin 21 merimerkkiä.

Kalustona kohteessa käytettiin kuokkaruoppaaja Attilaa ja kahta 500m3:n hinattavaa SCG-lastialusta. Merimerkkien uusiminen toteutettiin sekä Attilalla että aliurakoitsija Meritaito Oy:n väylänhoitoalus Seilillä.