Avaintiedot

Asiakas
HaminaKotka Satama Oy

Ajanjakso
2018-2019

Sijainti
Kotka, Mussalo

Urakoitsija
Terramare Oy

Mussalon sataman D-osan suurlaajennus | Asiakas: HaminaKotka Satama Oy

Mussalon sataman D-osan ensimmäisen vaiheen merkittävässä laajennuksessa Terramaren urakkaan sisältyvät uuden 261 metriä pitkän laiturin ja 620 metriä pitkän aallonmurtajan rakentamiset sekä laajan satama-altaan syventäminen.


Projektin merkitys

HaminaKotka Satama Oy laajentaa Kotkassa sijaitsevaa Mussalon satamaansa merkittävästi. Kaikkiaan 20 hehtaarin laajennus toteutetaan sataman länsipuolelle ja se tulee palvelemaan lähinnä metsäteollisuuden yhä kasvavia kuljetuksia tarjoten samalla tilaa sataman vilkkaalle liikenteelle.

Projektin toteutus
Terramaren urakkaan laajennuksen ensimmäisessä vaiheessa sisältyvät uuden 261 metriä pitkän kulmatukimuurilaiturin sekä 620 metriä pitkän ja neljä metriä korkean aallonmurtajan rakentamiset. Urakkaan sisältyy lisäksi uuden ja laajan satama-allasalueen syventäminen haraustasoon -17,5 metriä.

Urakka käynnistyi kesällä 2018 ruoppaustöillä ja myös vedenalaisella louhinnalla, sillä kohteen pohjassa on moreenin ja hiekan lisäksi paljon kovaa kalliota. Ruopattavia massoja on noin 545 000 m3 ja louhintaa noin 205 000 m3. Louhetta käytetään kohteeseen rakennettavaan massiiviseen aallonmurtajaan, jonka työt käynnistyivät ruoppauksen rinnalla.

Ruoppaustöiden ja vedenalaisen louhinnan myötä aloitetaan myös laiturielementtien valu. Varsinaiset laiturityöt käynnistyvät vuoden 2019 keväällä ja niiden on määrä valmistua 27.10.2019.

Kohteessa käytetään suorituskykyistä kuokkaruoppaaja Nordic Giantia. Massiivisten ruoppausmassojen kuljetuksista vastaavat itsekulkevat lastialukset Terra 1 ja Terra 2, joilla molemmilla on lastikapasiteettia 660 m3. Vedenalaisessa louhinnassa toimii poralautta Playmate. Kohteessa käytetään myös rannalta käsin toimivaa laaha-kauhaista ruoppaajakaivuria sekä suorituskykyisiä maakoneita.