Avaintiedot

Asiakas
HaminaKotka Satama Oy

Ajanjakso
2018-2019

Sijainti
Kotka, Mussalo

Urakoitsija
Terramare Oy

Mussalon sataman D-osan suurlaajennus | Asiakas: HaminaKotka Satama Oy

Mussalon sataman D-osan ensimmäisen vaiheen merkittävässä laajennuksessa Terramaren urakkaan sisältyvät uuden 220 metriä pitkän laiturin ja 620 metriä pitkän aallonmurtajan rakentamiset sekä laajan satama-altaan syventäminen.


Projektin merkitys

HaminaKotka Satama Oy laajentaa Kotkassa sijaitsevaa Mussalon satamaansa merkittävästi. Kaikkiaan 20 hehtaarin laajennus toteutetaan sataman länsipuolelle D-osaan UPM:n uuden selluterminaalin käyttöön.

Projektin toteutus
Terramaren urakkaan sisältyvät uuden 220 metriä pitkän kulmatukimuurilaiturin sekä 620 metriä pitkän ja neljä metriä korkean aallonmurtajan rakentamiset. Urakkaan sisältyy lisäksi uuden ja laajan satama-allasalueen syventäminen haraustasoon -17,5 metriä.

Urakka käynnistyi kesällä 2018 ruoppaustöillä ja vedenalaisella louhinnalla. Ruopattavia massoja on noin 500 000 m3. Kohteesta on poistettu kaikkiaan
240 000 m3 kalliota. Vedenalaisesta louhinnasta saatua louhetta käytetään massiiviseen aallonmurtajaan, jonka työt käynnistyivät ruoppauksen rinnalla.

Ruoppaustöiden ja vedenalaisen louhinnan yhteydessä aloitettiin myös laiturielementtien liukuvalu. Liukuvalussa toteutettiin yhteensä 53 kappaletta K- ja S-elementtejä, jotka ovat lähes 19 metriä korkeita. Varsinaiset laiturityöt käynnistyvät vuoden 2019 keväällä, jolloin valmiit elementit asennetaan paikoilleen.

Kohteessa käytetään suorituskykyistä kuokkaruoppaaja Nordic Giantia. Massiivisten ruoppausmassojen kuljetuksista vastaavat itsekulkevat lastialukset Terra 1 ja Terra 2, joilla molemmilla on lastikapasiteettia 660 m3. Vedenalaisessa louhinnassa toimii poralautta Playmate. Kohteessa käytetään myös rannalta käsin toimivaa laaha-kauhaista ruoppaajakaivuria sekä suorituskykyisiä maakoneita.

Urakan on määrä valmistua 27.10.2019.