Avaintiedot

Asiakas
Tukholman Satamat

Ajanjakso
2016-2017

Norvikin sataman ruoppaus, louhinta ja louhetäyttö, Ruotsi | Asiakas: Tukholman Satamat

Terramare on toteuttanut tulevan Norvikin sataman alustavat ruoppaukset, rannan maanpäälliset ja vedenalaiset louhinnat sekä laiturilinjan massiivisen louhetäytön.

 

 

 

 

 

 

 

Projektin merkitys
Tukholman Satamat rakentaa uutta ja kokoluokaltaan merkittävää Norvikin kontti-, roro- ja jakelusatama satamaa Norvikuddeniin, joka sijaitsee noin 60 km Tukholmasta etelään. Hanke aloitettiin noin 1 400-metrisen laiturilinjan ruoppaus-, louhinta- ja täyttötöillä.

Projektin toteutus
Terramare on toteuttanut Norvikin satamahankkeen ruoppaus-, louhinta- ja täyttöurakan yhteistyössä Boskaliksen kanssa.

Kohteen ruoppausmäärät olivat yhteensä 690 000 m3. Kalliota louhittiin vedenpinnan ylä- ja alapuolelta tulevan laiturilinjan alueelta. Louhintamäärät olivat yhteensä noin 200 000 m3. Louheet käytettiin kokonaisuudessaan kohteen vedenalaiseen täyttöön. Louhetäyttö ja tiivistys toteutettiin ruopattuun pohjaan kerroksittain −37 metrin syvyydestä −14 metrin tasoon noin 1 400-metrisen laiturilinjan pituudelta.

Projektin työvaiheet
Urakka sisälsi ympäristöruoppauksen, kuokka-, kahmari- ja imuruoppauksen, massanvaihdon, veden ylä- ja alapuolisen louhinnan, louhetäytön ja tiivistystyöt.

Lue lisää projektistamme Terramare Tänään -lehden numerosta 01/2017.