Avaintiedot

Asiakas
HaminaKotka Satama Oy

Ajanjakso
2017-2018

Urakoitsija
Terramare Oy

Haminan sataman PK3- ja Jokilaivalaituriurakat | Asiakas: HaminaKotka Satama Oy

HaminaKotka Satama Oy ja Sarens Group N.V. ovat sopineet 1 000-1 600-tonnisten moduulien kuljetuksista Kazakstaniin Haminan sataman kautta. Terramare on toteuttanut hankkeeseen investoidut kaksi laituriurakkaa.

 

 

 

 

 

 

 

Projektin merkitys
Belgialaisen Sarens Group N.V.:n ja HaminaKotka Satama Oy ovat sopineet kolme vuotta kestävän kansainvälinen projektin, jossa kuljetetaan vesiteitse suuria öljyteollisuuden tilaamia moduuleja Kazakstaniin. Moduulit painavat yli 1 000 tonnia, painavimmat lähes 1 600 tonnia. Itämeren reitin kuljetukset toimitetaan Haminan sataman kautta. Hankkeeseen on investoitu kaksi laituriurakkaa.

Projektin toteutus
Terramare on toteuttanut Haminan satamassa hankkeeseen investoidut kaksi laituriurakkaa. Urakat ovat sisältäneet moduuleja vastaanottavan Palokankaan PK3-laiturin vahvistuksen (140 m x 15 m) ja laajennuksen (100 m x 21 m) sekä moduulien uudelleen lastaukseen tarkoitetun pistolaiturina toteutetun ja kokonaispituudeltaan 123-metrisen tihtaalilla ja betonirampilla varustetun jokilaivalaiturin ramppeineen.

Työvaiheet
Urakat ovat sisältäneet ruoppauksen, maan- ja merenpuoleisen paalutuksen, betoni – ja pintatyöt sekä laiturien varusteasennukset.

Lue lisää tästä projektistamme Terramare Tänään -lehdestä numerosta 01/2017.