Avaintiedot

Asiakas
Tukholman satama

Ajanjakso
2017-2019

Urakoitsija
Terramare Oy

Norvikin sataman laituriurakka, Norvikudden, Ruotsi | Asiakas: Tukholman Satamat

Terramare ja Boskalis Nederlandin siviiliosasto on toteuttanut Norvikin satamahankkeessa laituriurakan käsittäen kaikkiaan lähes 1,2 km uutta laituriosuutta. Urakan arvo on noin 60 miljoonaa euroa.

 

 

 

 

 

 

 

Projektin merkitys
Tukholman Satamat rakentaa uutta ja kokoluokaltaan merkittävää Norvikin satamaa Norvikuddeniin, joka sijaitsee noin 60 km Tukholmasta etelään. Satamaan rakennettiin yhteensä noin 1 400 metriä uutta laiturilinjaa, josta projektin alkuvaiheessa toteutettiin peräporttirampit mukaan lukien yhteensä 1 140 metrin osuus.

Projektin toteutus
Terramare toteutti työyhteenliittymänä Boskalis Nederlandin siviiliosaston kanssa Norvikin satamahankkeen laituriurakan. Laituriosuudet toteutettiin sekä tukimuurielementein että porapaalutusperusteisina. Rakennettavien laitureiden syvyydet vaihtelevat välillä 11 ja 17 metriä. Suurin vesisyvyys mahdollistaa Itämeren suurimpien rahtialusten asioinnin. Porapaalutuksin perustettaviin laituriosuuksiin asennettiin 800 porapaalua, joiden pituudet vaihtelevat jyrkän rannan vuoksi 6…40 metrin välillä. Taustatäytettyyn kulmatukimuurilaituriin on asennettu yhteensä 69 kappaletta 12,35 metriä korkeita kulmatuki- ja välitukielementtejä. Laituriurakkaan sisältyivät reunamuurien rakentamiset, pintatyöt ja täydellisten laiturivarusteiden asennukset. Laiturit valmistuivat keväällä 2020 hyvissä ajoin ennen vuoden 2020 avajaisia.

Laituriurakkaa on edeltänyt Terramaren ja Boskaliksen yhteistyössä toteuttamat laajat ruoppaukset, vedenalaiset louhinnat sekä laiturilinjalle toteutetut täyttö- ja tiivistystyöt.

Lue lisää tästä kohteestamme Terramare tänään -lehdistä: 1/2017 ja 1/2018

Katso myös näyttävä video Norvikin sataman rakentamisesta: