Avaintiedot

Asiakas
PVO-Innopower Oy

Ajanjakso
2006-2008

Sijainti
Ajoksen satama, Kemi

Urakoitsija
Terramare Oy

Kemin Ajoksen tuulivoimalapuisto | Asiakas: PVO-Innopower Oy

Suomen suurimman tuulivoimalapuiston, Kemin ajoksen tuulipuiston, perustustyöt käynnistyivät marraskuussa 2006. Kyseessä on kaikkiaan 30 megawatin tehoinen tuulipuisto, joka koostuu kymmenestä kolmen megawatin voimalasta. Voimaloiden perustustöiden laajin työmaa sijaitsi merellä, jonne rakennettiin kaikkiaan kahdeksan keinosaariperustusta huolto- ja apulaitureineen sekä eroosiolaattoineen. Rannan tuntumaan rakennettiin lisäksi kaksi perustusta. Projekti oli monella tapaa uudentyyppinen kokeilu, jolla haettiin toimivaa mallia vastaavanlaisten tuulipuistojen rakentamiseen myös jatkossa.

Ilmakuvaa eteläisestä projektialueesta vuodelta 2007.


Projekti sisälsi laajasti väyläruoppausta, vedenalaista louhintaa, elementtien liukuvalun, täyttömateriaalien kuljetuksen, keinosaarien verhoilu- ja tiivistystyön, perustuselementtien asennuksen, laituri- ja eroosiolaattojen asennuksen sekä vedenalaisen ojituksen.Projektissa sovellettiin uudentyyppisiä toimintamalleja, kuten vesialueiden välivarastoja sekä proomuihin asennettavia betonikuljetussäiliötä. Lue lisää tästä projektistamme englanninkielisestä projektiesitteestä.