Avaintiedot

Asiakas
PVO-Innopower Oy

Ajanjakso
2009

Sijainti
Kemi, Ajos

Urakoitsija
Terramare Oy

Monopile, tuulivoimalan meriperustus | Asiakas: PVO-Innopower Oy

Monopile-nimisen uudentyyppisen tuulivoimalan meriperustuksen tavoitteena on löytää talvisiin sääolosuhteisiin soveltuva kustannustehokas perustusratkaisu, joka on hyödynnettävissä laajoissa teollisen mittakaavan merituulipuistoissa. Kemin Ajokseen rakennetun koeperustuksen kestävyys mitataan jääolosuhteissa vuosien 2009–2010 välillä. Mittaustulosten myötä koevoimala voidaan muuntaa myöhemmin 3MW:n voimalaksi.

Puhdistusruoppaus ja louhinta
Projektin ensimmäisessä vaiheessa puhdistettiin perustusalueen vedenalainen kalliopinta. Kalliopintaa peittänyt maakerros poistettiin kuokkaruoppaajalla tasossa -7 metriä. Puhdistuksen jälkeen kallioon louhittiin 5 metriä halkaisijaltaan ja 17 metriä syvä asennuskuoppa. Kuopan tyhjennys suoritettiin kahmarikauhalla ja mammutoimalla. 

Monopile-perustusputken asennus 
100 tonnia painava teräksinen Monopile-perustusputki kuljetettiin kuopalle uivalla nosturilla. Perustusputki pystytettiin kuoppaan tarkoilla toleransseilla, minkä jälkeen putki betonoitiin ulko- ja sisäpuolelta. Monopile-perustusputken yläpää oli betonoinnin jälkeen tasossa +3 metriä.

Voimalatornin asennus
Valmistuneeseen Monopile-koeperustukseen asennettiin kolmesta runkoputkesta rakentuva voimalatorni. Runkoputket kuljetettiin paikalle hinattavalla työlautalla. Putket sekä 80 metrin korkeuteen koevoimalan konehuonetta vastaavat betonielementit asennettiin paikoilleen nostamalla. Nosturialustana toimi uudistettu poralautta Playmate.

Projektissa käytetty kalusto
Monopile-koeperustuksen puhdistusruoppauksessa käytettiin kuokkaruoppaaja Marikaa. Asennuskuopan louhintaan ja perustusputken asennukseen käytettiin poralautta Pora-Eeroa. Perustusputki kuljetettiin ja nostettiin kuoppaan uivalla nosturilla Nosto-Pekalla. Voimalatornin runkoputket ja elementit kuljetettiin paikalle työlautta Paalulla.

Poralautta Playmate nosturialustana
Koevoimalan runkoputkien ja elementtien asennuksessa toimi nosturialustana uudistettu poralautta Playmate, jonka kantokyky on 1000 tonnia. Teknisesti täysin uudistettu monipuolinen Playmate toimii myös paalutus- ja betonointilauttana sekä poralauttana vedenalaisissa louhintakohteissa.


Projektissa käytetty kalusto:

Kuokkaruoppaajat: Marika
Lastialukset: Adam ja David
Uivat nosturit: Nosto-Pekka
Poralautat: Pora-Eero
Työlautat: Paalu
Monitoimilautat: Playmate