Avaintiedot

Asiakas
Väylävirasto

Ajanjakso
2020-2021

Urakoitsija
Terramare Oy

Kiinteiden merimerkkien asentaminen Oulun uudelle meriväylälle | Asiakas: Väylävirasto

Terramare toteutti kahdeksan kiinteän merimerkin asennuksen Oulun uudelle meriväylälle. Oulun uusi meriväylä on noin 90 kilometriä pitkä ja kulkusyvyys on 12,5 metriä. Uusi väylä kulkee pääosin luonnonsyvää linjausta pitkin.

 

 

 

 

 

 

 

Projektin merkitys
Uuden syvemmän väylän käyttöönotolla pystytään vastaamaan kasvaneisiin aluskokokoihin. Kiinteiden merimerkkien asennuksen valmistuttua, väylää on mahdollista käyttää ympäri vuoden ja ilman väliaikaisten merimerkkien asentamista.

Projektin toteutus
Terramare toteutti kahdeksan kiinteän merimerkin asennuksen Oulun uudelle meriväylälle. Uudet merimerkit asennettiin avomerelle 35-60 kilometrin etäisyydelle Oulun satamasta. Urakassa suoritettiin massanvaihto kolmen merimerkin perustuksen osalta. Massanvaihdoissa ruopatiin noin 30 000 m3 pehmeää maa-ainesta noin 20 metrin syvyydestä.  Tilalle asennettiin noin 50 000 m3 louheetta, joka syvätiivistetään kerroksissa. Materiaalit kuljetetaan itsekulkevilla lastialuksilla Terra 1 ja Terra 2.

Ennen paalutusta tehtin pehmitysporausta ja pehmitysräjäytyksiä juuri ennen paalutuksen aloittamista lohkareiden rikkomiseksi ja perusmaan pehmittämiseksi. Paaluilla on pituutta 28-41 metriä ja painoa 91-207 tonnia. Paalutukset tehtiin uivalla nosturilla Taklift 4:llä. Paalutuksen jälkeen paalut täytetiin hiekalla, jonka jälkeen suoritettiin loput asennustyöt.

Asennustöihin kuuluivat jääkartioiden asentaminen, paalun yläosien ja jääkartioiden betonointi ja yläosan asentaminen paalun päähän. Urakan ulkopuolelle jäivät yläosaan tulevat valot ja muut laitteet.

Urakassa käytettävä kalustona oli emoyhtiön uiva nosturi Taklift 4 ja Terramaren omaa kalustoa ovat poralautta Playmate, kahmariruoppaaja Meri-Pekka, itsekulkevat alukset Terra 1 ja Terra 2.

Työt käynnistyivät toukokuussa ja Väylävirastolle luovutettiin merimerkit 7. lokakuuta.