Ympäristörakentaminen

Ympäristöasiat ovat olleet jo pitkään yksi Terramaren tärkeimpiä painopistealueita. Vastuullisena vesirakentajana huomioimme ympäristönäkökohdat koko toiminnassamme. Ympäristörakentamiseemme kuuluvat mm. saastuneiden maamassojen ruoppaukset, läjitykset ja jälkikäsittelyt.