Tuulivoimaloiden meriperustukset

Ajoksen tuulivoimapuisto

Terramare on panostanut määrätietoisesti tuulivoimaloiden meriperustusten rakenneratkaisujen ja työmenetelmien kehittämiseen. Erilaisten tuulivoimaloiden perustusmallien toteutus haastavissa sääolosuhteissamme ja merenpohjan geologiassa vaativat vahvaa ammattitaitoa. Terramaren palveluihin sisältyvät mm. keinosaarien, kallio-, ja gravitaatioperustusten sekä rantaperustusten rakentaminen.