Liukuvalutyöt

Liukuvaluliiketoiminta on osa Terramaren vahvaa strategiaa.  Terramare tarjoaa vahvaa ammattitaitoa ja kokemusta erilaisten liukuvalukohteiden toteutuksessa.  Liukuvaluosaamisemme mahdollistaa erityyppisten kohteiden, kuten laiturielementtien, meluseinien, porras- ja hissikuilujen, siilojen, säiliöiden, savupiippujen ja vastaavien erityisosaamista vaativien kohteiden rakentamisen.

Liukuvalutekniikka on nopea ja kustannustehokas menetelmä, joka mahdollistaa yhtenäisten korkealaatuisten teräsbetonirakenteiden toteutuksen.  Liukuvalutekniikka mahdollistaa myös saumattomien neste- ja kaasutiiviiden rakenteiden toteutuksen.  Liukuvalutekniikkaa voidaan hyödyntää myös kylminä vuodenaikoina, jolloin betonin sitoutuminen varmistetaan lisäsuojauksilla.

Rakenteen korkea laatu varmistetaan valun aikana tehtävällä reaaliaikaisella seurannalla sekä mittauksilla.