Erikoiskohteet

Terramaren erikoisosaaminen soveltuu myös moniin muihin vesi- ja rantakohteisiin, kuten pato- ja aallonmurtajarakentamiseen, laivaväylien merimerkkien asentamiseen, raskaisiin paalutuksiin sekä keinosaarien luomiseen. Kalustomme soveltuu myös vaativiin nostotöihin niin meri- kuin sisävesialueilla.