Innovaatiot

Kuvassa PT-8
  • Vedenalaisen louhinnan tiedonkeruu ja -siirto massalaskentaan sekä ruoppaajan kaivunvalvontaan.
  • Pumpattavaan räjähdysaineeseen perustuvan työmenetelmän ja laitteiston kehittäminen vedenalaiseen louhintaan.
  • Vedenalaisen porausteknologian kehittäminen vaativiin maaperäolosuhteisiin.
  • Kauko-ohjattavan ruoppaajan ja lastialuksen kehittäminen esimerkiksi räjähteitä sisältäviä maamassoja varten.
  • Kuokkaruoppauksen kokonaisvaltainen kehittäminen
  • Saastuneiden ruoppausmassojen käsittelyprosessin kehittäminen Euroopan komission myöntämällä Life Ympäristö -rahoituksella.

Terramaren jatkuvan kehitystyön myötä satama-, vesi- ja liukuvalurakentamisen alalle on muodostunut pysyvästi uusia käytäntöjä ja menetelmiä. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat kulmatukimuurirakenteet laiturirakentamisessa sekä poratornien erikoissoveltaminen vedenalaiseen louhintaan.